Oneerlijk België: Franstalige belangenconflicten à volonté

Tegen het wetsontwerp over het afkopen van studiejaren voor het berekenen van het pensioen, roept de Cocof (de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel) een belangenconflict in. In Le Soir van dit weekend leest men dat alle Franstalige regeringen ook belangenconflicten gaan inroepen tegen alle uitvoeringsbesluiten. Intussen durft de Vlaamse regering niet eens een derde belangenconflict inroepen om jobs in Zaventem te redden. “Zo zal Vlaanderen voor eeuwig onvoltooid blijven”, zegt Veerle Wouters in de Kamer.

Een derde en zelfs een vierde belangenconflict tegen de Brusselse geluidsnormen kan. Moeilijk is het niet, dat toonden Vuye en Wouters recent nog aan. Maar de Vlaamse regering houdt de boot af. Ze wil de federale regering niet in gevaar brengen. Een vreemde kronkel want het gaat over het Brusselse Gewest, dit heeft niets met de federale regering te maken.

DAHJNHcVoAEoP0e
Veerle Wouters vraagt de Vlaamse partijen in de Kamer om waakzaam te zijn. “120 dagen is 120 dagen!”

België is een oneerlijk land, niet alleen wat moed maar ook wat rekenkunde betreft. Voor belangenconflicten tussen regeringen geldt een schorsing van het aangevallen besluit gedurende 60 dagen. Wanneer de Vlaamse regering zo’n belangenconflict inroept, dan telt men gewoon van 1 tot 60. De Vlaamse regering houdt zich braaf aan de regels.

In de BHV-saga roepen alle Franstalige parlementen belangenconflicten in. Voor belangenconflicten tussen parlementen is er een termijn van 120 dagen. Maar het belangenconflict van het Waalse parlement duurt 285 dagen. Het parlementaire reces, vakantiedagen, etc. telt men niet mee. Alle Franstalige parlementen blokkeren het dossier gedurende meer dan vier jaar… tot er een oplossing komt die hen zint.

Latijnse rekenkunde

Nu roept de Cocof (de Franse Gemeenschapscommissie) een belangenconflict in tegen het federaal wetsontwerp over het afkopen van de studiejaren voor de berekening van het pensioen. “Gaat ook uw regering aan Latijnse rekenkunde doen? Ik hoop dat de Vlaamse partijen van uw regering zich hier met hand en tand tegen verzetten. 120 dagen is 120 dagen en niet 285. U moet voor de Franstaligen op net dezelfde manier tellen als voor de Vlamingen”, zegt Wouters.

Wouters vraagt de Vlaamse partijen in de federale regering om waakzaam te blijven. “In de Vlaamse regering klauwt de leeuw al lang niet meer. Ze durft niet eens een derde belangenconflict inroepen om de jobs van Zaventem te redden. Op die manier zal België altijd een oneerlijk land blijven, en Vlaanderen… voor eeuwig onvoltooid.”