#Fakenews: hoofddoeken bij de politie

Foto (c) StockSnap, pixabay.com, CC0

In Nederland is er een debat ontstaan nadat de korpschef van de Amsterdamse politie verklaart dat de politie overweegt een hoofddoek toe te staan. Ze wordt onmiddellijk teruggefloten. In Vilvoorde laat Hans Bonte een gelijkaardig ballonnetje vliegen. Nochtans laat de Belgische wetgeving dat niet toe. Maar de spindoctors van de Wetstraat misbruiken handig dit non-issue om nog eens politiek te scoren.

De zaak wordt in Nederland groot nieuws wanneer een wijkagente getooid met een hoofddoek de straat optrekt. De politie van Amsterdam stuurt volgende tweet de wereld in: ‘Wij gaan met betrokken wijkagente in gesprek. Betreft een individuele actie. Ons uniform is lifestyle-neutraal, daar verandert niks aan’.

Hoe zit het in België? De deontologische code van de politie is duidelijk: ‘De personeelsleden in uniform besteden bijzondere aandacht aan het onderhoud en de netheid van dat uniform en de bijbehorende uitrusting. Zij behoeden zich ervoor burgerkledij en beroepskledij of attributen te mengen’. Een ander artikel van deze deontologische code stelt: ‘De personeelsleden vermijden elke handeling of houding waardoor het vermoeden van onpartijdigheid zou kunnen worden aangetast’

Zo wordt het ook toegepast. Franstalige media melden bijvoorbeeld dat een politieman van het Waalse Couvin die op zijn uniform een tempelierskruis draagt een sanctie krijgt. Dit wordt niet getolereerd.

Non-issue

Maar wanneer het regent in Amsterdam, dan druppelt het blijkbaar in Vilvoorde. Het voorstel van Hans Bonte (sp.a) in Terzake om de lokale politiekorpsen te laten beslissen of een hoofddoek al dan niet deel uitmaakt van het uniform, is een non-issue. De deontologische code is duidelijk. Toch worden de woorden van Bonte ‘Hoofddoek bij de politie, mij niet gelaten’ plots groot nieuws in Vlaanderen.

De spindoctors hebben zich de vingers afgelikt. Wat een communicatiekluif! Een prima thema om de aandacht af te leiden van het geklungel binnen de Vlaamse regering over de boskaart. Francken en Jambon zijn er als de kippen bij om het voorstel af te schieten.

Het voorstel van Bonte is in de Wetstraat nooit een punt geweest. Het is gewoon een persoonlijk standpunt van Hans Bonte. De huidige wetgeving laat dit helemaal niet toe. Of hoe Hans een ballonnetje laat vliegen en meteen zijn tegenstanders de gelegenheid biedt om te scoren op een non-issue. Ook dit is de Wetstraat.