De royale financiering van de politieke partijen

Foto (c) Bru-nO, pixaybay.com, CC0

Politieke partijen ontvangen samen een bedrag van jaarlijks 70 miljoen euro. De Belgische particratie is daarmee stukken duurder dan de Nederlandse democratie, waar het ‘slechts’ over 16,5 miljoen euro gaat. Over de partijfinanciering bestaat uitstekend wetenschappelijk onderzoek, onder meer van Jef Smulders en Bart Maddens (KULeuven). Tot op heden is nooit enig gevolg gegeven aan dit onderzoek. Daar wil de V&W-fractie verandering in brengen: we dienen een wetsvoorstel in om de dotaties gevoelig te verlagen.

Men stelt wel eens dat de Senaat veel geld kost. Dit is ook zo. De Senaat kost echter 50 miljoen euro, nog steeds minder dan de politieke partijen. Men klaagt wel eens dat de civiele lijst van de koning veel te hoog is. Dit is ook zo, maar de civiele lijst van de koning bedraagt 11,8 miljoen euro… nog steeds minder dan de dotatie van 12,3 miljoen euro die de grootste politieke partij jaarlijks krijgt. Zo bekeken kan men dus heel wat besparen op het overheidsapparaat. Dat moeten we dan ook doen.

Na de zesde staatshervorming (2011-’14) is de partijfinanciering zelfs nog gestegen. Politieke partijen hoeven alvast de broeksriem niet aan te spannen. Meer nog, sommige partijen die in 2014 de verkiezingen hebben verloren krijgen door het nieuwe financieringssysteem zelfs meer geld dan tevoren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor cdH en sp.a. De politieke partijen gedragen zich daarenboven als financiële concerns. Ze investeren in vastgoed en doen beleggingen. Dit is echter nooit de bedoeling geweest van de partijfinanciering.

Lees hier het wetsvoorstel van Vuye en Wouters. Politieke vernieuwing moet beginnen met een herziening van de partijfinanciering.

Wetsvoorstel

In de werkgroep politieke vernieuwing wordt over veel gesproken, maar over de partijfinanciering wordt zedig gezwegen, door alle partijen. Ze hebben dan ook allemaal boter op het hoofd.

Dat het met veel minder kan, dat bewijzen wij als kleine fractie elke dag: voor ons is er geen partijfinanciering. Dit is een gevolg van onze keuze om als onafhankelijken te zetelen. We aanvaarden dit ook. Maar we bewijzen wel dag na dag dat men ook goed parlementair werk kan leveren zonder royale partijfinanciering.

Wil men echt politieke vernieuwing, dan zal men ook moeten spreken over de partijfinanciering. Wie dit weigert, wil eigenlijk gewoon verder doen als vroeger. Met ons wetsvoorstel geven we alvast een voorzet. We hopen dat dit het debat op gang trekt.

Luister hieronder naar het interview met Hendrik Vuye over de partijfinanciering in het programma De Ochtend op Radio 1.