Minister Vandeput bant Nederlands in mastervakken KMS

Steven Vandeput. Foto (c) EU2016 SK, CC0

In Le Vif van twee weken geleden staat een artikel met de veelzeggende titel: ‘A l’école militaire, la N-VA déclare la guerre au … néerlandais’. De Koninklijke Militaire School (KMS) is de bevoegdheid van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). De minister beslist dat de mastervakken in de KMS niet langer in het Nederlands gegeven mogen worden…

Onderwijs is een gemeenschapsbevoegdheid, maar de KMS hoort bij defensie en dus de bevoegdheid van federaal minister Vandeput (N-VA). Journalist Pierre Havaux verwondert er zich over dat de eerste Vlaams-nationalist die minister van Defensie wordt, beslist dat aan de Koninklijke Militaire School de lessen in de master niet langer in het Nederlands worden gedoceerd, maar in het Engels. Hij legt een verband met de frontsoldaten die bevelen kregen in het Frans. ‘L’on n’a pas oublié que les flamingants ont dû se batailler pour que le néerlandais obtienne droit de cité dans les échelons de commandement de l’armée’, schrijft Havaux.

Pierre Havaux kan men moeilijk van enige Vlaamsgezindheid verdenken, wel integendeel. Maar hij volgt de Vlaamse zaak wel op de voet. Ook ditmaal is zijn informatie juist.

Op 22 februari 2017 antwoordt Vandeput inderdaad op een parlementaire vraag van Richard Miller (MR) dat in de master voortaan alleen nog in het Engels wordt gedoceerd. Op een vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang) preciseert Vandeput dat deze kracht van verandering start in 2019.

Van ‘armen Belz’ tot ‘the belgian army’

Dat militairen Engels moeten kennen, dat staat buiten kijf. Maar dat voortaan alle vakken van de master, zonder uitzondering, in het Engels worden onderwezen … dat is toch wel de kracht van verandering. Exit het Nederlands. Spreek dus niet langer over ‘den armen Belz’ zoals de Vlaamse soldaten dit deden gedurende Wereldoorlog I, maar over ‘the belgian army’.

Men moet tegenwoordig de Franstalige media nauw in het oog houden om te weten wat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) uitspookt. In januari kondigt hij fier als een gieter op RTBF aan dat hij er voor zorgt dat de legertop bestaat uit 54,5% Nederlandstaligen en 45,5% Franstaligen. ‘Regarde ce que je fais, regarde le résultat de mes actions’. … Inderdaad, onder zijn voorganger op Defensie Pieter De Crem was de hoge legertop nog samengesteld uit 72% Nederlandstaligen en 28% Franstaligen.

In een recent interview verklaart chef Defensie generaal Marc Compernol over minister Steven Vandeput: ‘Ik heb hem nog geen enkele keer kunnen betrappen op Vlaams-nationalistische reflexen’. De generaal heeft overduidelijk gelijk …