RIZIV-nummers: Belgisch compromis, Vlaamse rekening

Het historische RIZIV-akkoord is inderdaad historisch, maar niet om de juiste redenen. Al twintig jaar schikken de Vlamingen zich naar de regels en al twintig jaar lappen de Franstaligen de regels aan hun laars. “Uw historisch akkoord blijkt op drijfzand te zijn gebouwd”, zegt Veerle Wouters in de Kamer tegen minister van Sociale Zaken De Block (Open Vld). “Er is geen oplossing voor de studenten geneeskunde die afstuderen in 2022, het overaantal Franstalige artsen wordt op magische wijze gehalveerd, en dat aantal moet maar afgebouwd worden tegen 2038.”

In de Franse Gemeenschap is de blok afgelopen en zijn de examens volop bezig. Zo ook in de faculteiten geneeskunde. De studenten eerste jaar geneeskunde die nu examens afleggen, studeren af in 2022, en hopen dan op een RIZIV-nummer. Voor het jaar 2022 zijn er echter geen quota vastgelegd. Moeten de Franstaligen dan geen toelatingsproef organiseren, zoals dat al 20 jaar in Vlaanderen het geval is?

Het vastleggen van die quota is de verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld). Maar zij schuift de hete aardappel door naar de Franse Gemeenschap. Hoe kan de Franse Gemeenschap echter een toelatingsproef organiseren indien er geen quota zijn? “Wat gaat u doen wanneer dat examen niet georganiseerd wordt?” vraagt Wouters zich af. “Nu nog een toelatingsproef organiseren is quasi onmogelijk. Is PS-minister Marcourt dan gebuisd en valt uw akkoord dan in het water? Of geeft u hem nog een tweede zit?”

Niet enkel de toelatingsproef maar ook de quota op zich vormen een probleem. De minister heeft altijd gezegd dat het overaantal Franstalige artsen moet worden afgebouwd. Maar wat met 2022? Er zijn geen quota dus hoe kan het overaantal dan worden afgebouwd? Zonder quota is er geen overschot.

Amnestie

Misnoegd over de aanhoudende kritische vragen van de Vuye&Wouters-fractie, antwoordt de minister naast de kwestie. Ze heeft het plots over de toelatingsproef van volgend jaar (afstudeerjaar 2023)… Punt aan de lijn is dus dat er voor 2022 geen quota zijn, noch een toelatingsproef. Alleen wou de minister dit niet gezegd hebben.

Zo komt er voor 2022 dan toch een algemene amnestie voor Franstalig België. Bovendien heeft Vlaanderen wel een toelatingsproef georganiseerd voor de studenten die afstuderen in 2022. Dit ondanks het feit dat er geen quota werden vastgelegd voor dat jaar. “Wat zijn Vlamingen toch braaf”, zegt Wouters.

Het ‘historisch’ akkoord blijkt op drijfzand te zijn gebouwd. Er is geen oplossing voor de studenten geneeskunde die afstuderen in 2022, dit is nu wel duidelijk. De afbouw van het historische overschot aan Franstalige artsen, loopt zomaar even tot 2038. Kers op de taart, in plaats van een overschot van 3.000 te moeten afbouwen, zijn dit er slechts 1.531.

“Dit alles is niet de verantwoordelijkheid van PS-minister Marcourt, maar wel van u en van deze regering”, zegt Wouters. “Het wordt wel stilaan duidelijk wie hier het gelag betaalt. Zoals dit historisch altijd is geweest, betalen de Vlamingen de rekening van historische Belgische compromissen.”