Mislukte aanslag: “Geen probleem ‘in’, maar ‘met’ de islam”

Het debat over het nut van de militairen op straat is wat Vuye en Wouters betreft nu wel beslecht. Maar politieke stoerdoenerij is hier echt niet op zijn plaats. De terreurdaad van 20 juni is geen verijdelde aanslag, maar om een mislukte aanslag. “We slagen er nog onvoldoende in om signalen van radicalisering te detecteren, zelfs nu iedereen het daderprofiel kent”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer.

We zijn allemaal verheugd dat onze militairen op 20 juni erger hebben weten te voorkomen in Brussel-Centraal. Dit is hun rol en ze hebben die perfect vervuld. Het is echter beangstigend dat iemand gewapend met een spijkerbom zomaar kan binnendringen tot in het hart van het station. We hebben gewoon geluk gehad dat de bom amateuristisch in elkaar gestoken was…

Het is ook beangstigend vast te stellen dat er steeds weer drie parameters terugkomen:

  • De dader is al in aanraking gekomen met het gerecht;
  • Er is een band met Molenbeek of de kanaalzone;
  • Er is een sterke band met de radicale islam.

Het daderprofiel is gekend maar de dader werd niet gedetecteerd. “Deze man kon rustig een spijkerbom in elkaar knutselen. Molenbeek en de kanaalzone zijn dus zeker nog niet opgekuist“, zegt Vuye. “We slagen er nog onvoldoende in om signalen van radicalisering te detecteren, zelfs nu iedereen het daderprofiel kent.”

Men kan ziende blind zijn. Volgens Vuye & Wouters is de eerste stap de zaken durven benoemen. We moeten druven zeggen dat het geen probleem is ‘in’ de islam, maar een probleem ‘met’ de islam. De islam is van binnenuit aan het radicaliseren en met haar delen van onze maatschappij.

Zelfsegregatie

Luckas Vander Taelen gebruikt hier de term ‘zelfsegregatie’. Hij heeft gelijk. Het gaat hier niet om een mislukken van de integratie, maar om zelfsegregatie: wetens en willens weigeren lid te willen zijn van onze burgermaatschappij. Dit kan niet! Geen jihadisme of salafisme in Vlaanderen, punt aan de lijn.

Om die zelfsegregatie te bestrijden moeten we echt niet verglijden naar een maatschappij waar we iedereen controleren. “We moeten geen politiestaat worden. We moeten een democratie zijn die de islam en de zelfradicalisering binnen die religie controleert. Dat moeten we doen”, aldus Vuye.