Only in Belgium: misbruik van parlementaire gelden

De regering-Macron in Frankrijk loopt leeg. Drie ministers van de centrumpartij MoDem geven hun ontslag nadat was gebleken dat zij middelen bedoeld voor de parlementaire werking, hebben gebruikt voor de partijwerking. In België is deze praktijk echter de normaalste zaak van de wereld. Jaarlijks 70 miljoen euro dotatie krijgen en toch nog het parlement moeten pluimen… Vuye en Wouters dienen een wetsvoorstel in om hier een einde aan te maken.

Het gaat overigens niet om de minsten. François Bayrou is minister van Justitie, Sylvie Goulard minister van Defensie en Marielle de Sarnez minister van Europese Betrekkingen. François Bayrou is bovendien de partijvoorzitter van MoDem. Alle MoDem-ministers worden zo de laan gewezen.

Klik hier om het wetsvoorstel van Vuye en Wouters, dat een einde wil maken aan de oneigenlijke toekenning van parlementaire middelen, te bekijken.

Waar gaat het over? MoDem zou middelen verschaft door het Europees Parlement niet hebben gebruikt voor de parlementaire werking, maar wel voor de werking van de partij. Dit kan niet. Gelden die dienen voor de werking van het parlement moeten voor het parlement gebruikt worden. Eerder al kwam Marine Le Pen, voorzitster van het Front National, voor gelijkaardige feiten in opspraak. In Frankrijk loopt zelfs een onderzoek tegen Le Pen. De Franse media aarzelen niet om dit te omschrijven als ‘fictieve tewerkstelling’.

Waar de Franse politici tegen de lamp lopen, is deze praktijk in België de normaalste zaak van de wereld. Middelen die de parlementen ter beschikking stellen van de parlementaire fracties worden gebruikt voor de werking van de politieke partij. Dit kan echt niet. Bovendien eigenen de Belgische partijen zich jaarlijks 70 miljoen euro toe. Ze kunnen toch echt niet beweren dat ze niet rondkomen? Moeten ze ook nog eens de parlementen pluimen?

V&W wil aan deze praktijk een einde stellen. Wij willen meer ethiek in de politiek. Maar ethiek en particratie, dat rijmt niet.

Vandaar dat wij een wetsvoorstel indienen dat het voortaan onmogelijk maakt om gelden bedoeld voor de werking van het parlement te gebruiken voor de partijen. Wat Bayrou en Le Pen niet mogen, waarom zou dit in België wel mogen?