To cumul or not to cumul…

Foto (c) Kiwiev, CC0

De werkgroep politieke vernieuwing in de Kamer zag het levenslicht en de parlementsleden deden wat ze meestal doen: veel palaveren en weinig beslissen. Juicht ende springt, want er komen fair trade producten naar de Kamer en de webstek wordt vernieuwd! Maar de graaicultuur en de cumul, de bestaansreden van de werkgroep, blijven van echte hervormingen verstoken. Vooral Open Vld en N-VA gaan op de rem staan. Vuye & Wouters stellen intussen concrete hervormingen voor.

De muis is gebaard, en het is een kleintje. De webstek van de Kamer zal gemoderniseerd worden, het petitierecht wordt herbekeken, het jaarverslag van de Kamer wordt elektronisch gepubliceerd en er komen fair trade producten in de Kamer, … Hier zal men wel niet van wakker liggen.

Waar de burgers wel van wakker liggen, dat is de graaicultuur. Er is wel een consensus dat de publieke vergoedingen van parlementsleden voortaan vallen onder de 150%-regel. Een parlementslid kan dus nooit meer verdienen dan 1,5 maal de parlementaire wedde. Alleen, de berekeningswijze moet nog uitgewerkt worden. Hier zit meer dan een addertje in het gras: wordt die 150% berekend op het loon, of houdt men rekening met de onkostenvergoeding?

Het loon van de Kamervoorzitter wordt beperkt tot de ‘premiernorm’ + 1 euro. Maar ook hier blijven er vele onduidelijkheden. Niemand schijnt echt te weten hoe hoog het loon van de premier is. En ook hier is het niet duidelijk of men al dan niet rekening houdt met de onkostenvergoeding.

De uiteindelijke beslissing over het loon van de Kamervoorzitter komt toe aan het bureau van de Kamer, voorgezeten door… de Kamervoorzitter. Tja, zo wordt nieuwe politieke cultuur echt wel oude wijn in nieuwe zakken.

Echte hervormingen worden afgewezen. Zo verzetten N-VA en Open Vld zich tegen de decumul. Parlementsleden kunnen dus nog steeds burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter zijn. Meer nog, zelfs burgemeesters of schepenen van grote steden als Antwerpen (520 899 inwoners), Brussel (177 889), Leuven (100 413), Brugge (118 534), Gent (259 605), Bergen (95 314), Luik (198 952), Hasselt (77 234) en Namen (111 377) kunnen tevens Kamerlid zijn. Hoe kan men dit nog verantwoorden? Hoe kan iemand toch maar beide jobs combineren?

CD&V stelt een onverenigbaarheid voor tussen het mandaat van Kamerlid en het mandaat van burgemeester van een gemeente met meer dan 50.000 inwoners. Dit is een stapje in de goede richting, maar het is slechts een stapje. MR kan zich hierin vinden. Open Vld en N-VA gaan niet mee in dit verhaal.

Bekijk hier het wetsvoorstel van Vuye en Wouters om het mandaat van Kamerlid onverenigbaar te maken met dat van burgemeester of schepen voor gemeenten boven de 20.000 en 30.000 inwoners, resp.

Fantoomparlementsleden

Voor de V&W-fractie gaat dit voorstel niet ver genoeg. Het mandaat van volksvertegenwoordiger vereist een meer dan voltijdse inzet. Fantoomparlementsleden die enkel op donderdag in de plenaire aanwezig zijn bij de stemming, leveren geen enkele bijdrage tot de werking van de Kamer. Ook het mandaat van burgemeester van een middelgrote en grote gemeente vereist een voltijdse beschikbaarheid.

Het voorstel van Vuye & Wouters stelt twee onverenigbaarheden in voor het mandaat van Kamerlid met:

  1. Het mandaat van burgemeester in een gemeente met meer dan 20.000 inwoners. Dit cijfer is niet willekeurig gekozen. Volgens de cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) telt een gemiddelde Vlaamse gemeente 20 922 inwoners.
  2. Het mandaat van schepen en OCMW-voorzitter van een gemeente met meer dan 30.000 inwonersOok dit cijfer heeft een reden. De grootste gemeente van de provincies Waals-Brabant en Luxemburg zijn respectievelijk Waver (34 219 inwoners) en Aarlen (30 079). Daarom stellen wij de grens vast op 30 000.

Helaas, Open Vld en N-VA verzetten zich met hand en tand tegen dit voorstel. Sommige mensen kunnen blijkbaar alles combineren. Of beter: willen alles combineren. Maar eerlijk, kan iemand echt tegelijk partijvoorzitter, Kamerlid en burgemeester van Antwerpen zijn? Nochtans vreemd, daar er in de partijstatuten staat dat het in principe niet toegelaten is om te cumuleren, maar men kan een uitzondering bekomen. De uitzondering is de regel geworden.