Wouters: “Weg met fantoomparlementsleden die enkel komen stemmen”

Eerste minister Michel is een begenadigd pingpongspeler. Stellen we hem vragen over politieke vernieuwing binnen de regering, dan verwijst hij naar de werkgroep politieke vernieuwing in het parlement. Maar in die werkgroep is het net zijn partij (MR) die vele zaken blokkeert. “Waarom neemt u zelf geen initiatief voor politieke vernieuwing in de regering?”, vraagt Veerle Wouters in de Kamer. “Het is aan ons om het vertrouwen van de burger terug te winnen en dat kan alleen door volledige transparantie.”

Wouters is duidelijk: “Politieke vernieuwing is een oefening die ook binnen de regering gemaakt moet worden.” De premier zegt dat de regering de inspanningen van de werkgroep politieke vernieuwing zal steunen, maar in die werkgroep is het net zijn eigen partij (MR) die vele zaken blokkeert. De werkgroep houdt de regering buiten schot en bespreekt nagenoeg enkel maatregelen die betrekking hebben op de parlementsleden. En zelfs dan blijven het “borrelnootjes”.

  • Er komt een lobbyregister voor parlementsleden, maar men weigert het in te voeren voor regeringsleden. Nochtans weet iedereen dat het de ministers en hun kabinetten zijn die de meeste wetten maken en dus ook de meeste lobbyisten aantrekken. “Bent u de afkoopwet en Kazachgate al vergeten?”, vraagt Wouters.
  • De notificaties van de ministerraad binnen de 48u ter beschikking stellen? Niet voor de premier en zijn partij. Dat is blijkbaar enkel iets dat in Vlaanderen kan…
  • Onze vraag naar de volledige afschaffing van de twee voltijdse medewerkers voor oud-ministers? Ook daar zegt men njet op.
  • De decumul komt er al evenmin. Hier gaan vooral Open Vld en N-VA op de rem staan. Wouters: “Mijn fractie wil af van de fantoomparlementsleden die hier enkel op donderdag komen stemmen. Men kan onmogelijk Kamerlid zijn en tegelijkertijd burgemeester van een grote stad als Bergen of Antwerpen.”
  • De discussie over de partijfinanciering wordt doorverwezen naar een werkgroep achter gesloten deuren, waar de partij-apparatsjiks het hoge woord voeren. “Alle partijen samen krijgen jaarlijks ruim 70 miljoen euro toegestopt. Geld dat het daglicht niet verdraagt”, zegt Wouters.

“Stop met pingpong spelen!”

Met het risico opnieuw van demagogie beschuldigd te worden, vraagt Veerle Wouters aan premier Michel heel simpel waarom hij zelf geen initiatief neemt. De premier zegt “vastberaden” te zijn, maar vooralsnog blijft het bij woorden. “De povere resultaten van de werkgroep politieke vernieuwing worden op 12 juli besproken in de commissie binnenlandse zaken. U hebt nog tot dan om een initiatief te nemen”, aldus Wouters.

“Het is aan ons om het vertrouwen van de burger terug te winnen en dat kan alleen door volledige transparantie”, zegt Wouters. De Vuye&Wouters-fractie wil ten minste twee zaken realiseren:

  • Een lobbyregister voor regeringsleden. Wij willen geen tweede Kazachgate, geen tweede afkoopwet opgesteld door lobbyisten en door de strot geduwd van de Kamerleden.
  • Daarnaast moet er een regeling komen inzake de decumul. Geen fantoomparlementsleden meer die enkel opduiken op donderdag, enkele minuten voor de stemming.