Huiszoekingsbevel: Regering volgt standpunt Vuye & Wouters

Jan Jambon. Foto (c) Geert Renckens, CC BY 3.0

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vond dat de politie in geval van voortdurend misdrijf een woning mag binnentreden zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter. Het doet ons denken aan het Wilde Westen van de sheriffs. “De Jambon-doctrine klopt niet”, schreven wij vorig jaar nog. De regering volgt nu ons standpunt: ook bij voortdurende misdrijven veronderstelt het betreden van een woning een huiszoekingsbevel. Exit de Jambon-doctrine, en maar goed ook. V&W heeft opnieuw een steentje verlegd in de Kamer.

Het probleem is dat ons recht vele voortdurende misdrijven kent. Even technisch: voortdurende misdrijven zijn misdrijven waarbij de dader een delictuele toestand bevestigt, zo bijvoorbeeld een bouwovertreding, familieverlating, wederrechtelijk dragen van eretekens, gebruik van valse stukken, … Het kan toch niet dat van zodra iemand verdacht wordt van een dergelijk misdrijf de politie zomaar een woning kan binnenstormen? Een rechter moet eerst nagaan of er voldoende aanwijzingen zijn en vervolgens een huiszoekingsbevel afleveren.

De stelling van Jambon was ook niet coherent. Bij aflopende misdrijven, bijvoorbeeld diefstal, is er wel een voorafgaand huiszoekingsbevel nodig. Dit onderscheid is absurd. De dief wordt zo beter beschermd dan diegene die een bouwovertreding heeft begaan.

De V&W-fractie ondervraagt Jan Jambon hierover in de plenaire vergadering van 29 september 2016. Voor ons is de tussenkomst van een rechter bij een huiszoeking een wezenlijke waarborg voor elke burger. Het is ook een zeer oud recht. Men vindt het al terug in een Luiks Charter van 1198: “Pauvre homme en sa maison est roi”.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is toen onmiddellijk ons standpunt bijgetreden.

In maart hebben hebben we hierover nog eens parlementaire vragen gesteld aan de ministers Jambon en Geens. De eerste heeft nooit geantwoord, de tweede naast de kwestie. In België kan zoiets. Doet een minister dit in Nederland, dan mag hij onmiddellijk ontslag nemen…

Vorige week keurde de regering-Michel een nieuw wetsontwerp goed. De regering volgt onze visie. Ook bij voortdurende misdrijven veronderstelt het betreden van een woning een huiszoekingsbevel. Exit de Jambon-doctrine, en maar goed ook. V&W heeft opnieuw een steentje verlegd in de Kamer.