De ondraaglijke lichtheid van de Senaat

Senaat. Foto (c) M0tty, CC BY SA 3.0

Herman De Croo (Open Vld) zei ooit: ‘Als de kiezer dat wil, blijf ik Kamerlid tot aan mijn dood. Daarna verhuis ik naar de Senaat’. Het zegt veel over het belang van de Senaat. Sommigen twitteren dat ze de Senaat gaan afschaffen, maar dat dit niet zomaar kan past natuurlijk niet in 140 tekens… Om zeker te zijn dat de partijen hun goede voornemen niet vergeten in 2019, dienen Vuye en Wouters een voorstel in dat toelaat om de Senaat af te schaffen. Vluchten kan niet meer. Iedereen zal kleur moeten bekennen, ook de partijen van de communautaire standstill.

De opmerkzame lezer weet dat Herman De Croo geen woord hield. Sedert 2014 zit hij, springlevend, in het Vlaams Parlement. Maar wat hij stelt over de Senaat is wel juist.

De Senaat is een nutteloze instelling, als sinds 1831. In het Frans bestaat de uitdrukking ‘un train de sénateur’ (traag, zonder fut). De uitdrukking wordt gebruikt in de fabel van Jean de la Fontaine (1621-’95) over de haas en de schildpad: “il laisse la tortue aller son train de Sénateur”. Ook dat zegt genoeg. Zonder frut, maar niet zonder kost. In 2017 hangt er een prijskaartje van 49.950.000 euro aan vast!

De Senaat van de zesde staatshervorming (2011-’14) is een niet-permanent orgaan, samengesteld uit 50 Senatoren aangewezen door de deelstaatparlementen en 10 gecoöpteerde Senatoren. De Senaat oefent geen enkele politieke controle uit en heeft sinds de laatste staatshervorming nauwelijks nog bevoegdheden.

  • Zo is de Senaat op voet van gelijkheid met de Kamer bevoegd voor de herziening van de Grondwet, de bijzondere wetten en de wetten met een institutioneel karakter. Wat is het nut hiervan? Wanneer bijvoorbeeld de Grondwet wordt herzien met een tweederdemeerderheid in de Kamer, waarom moet men dit nummertje dan nog eens overdoen in de Senaat?
  • De Senaat kan ook informatieverslagen opstellen over materies die eveneens gevolgen hebben voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen of de Gewesten. Dit zijn de “transversale materies”. Hebben de architecten van de zesde staatshervorming zich ooit de vraag gesteld wie deze informatieverslagen leest? Heeft u er ooit al een gelezen?
Bekijk hier het voorstel van Vuye en Wouters tot verklaring tot herziening van de Grondwet teneinde de Senaat af te schaffen.

“Lees onze tweets, kijk niet naar onze daden”

Dat is de leuze van de regering-Michel en van de meerderheidspartijen. Dit geldt ook voor de Senaat. Sommigen twitteren dat het een lieve deugd is dat ze de Senaat gaan afschaffen. Dat is dan de ‘politieke vernieuwing’. Alleen kan dit niet zomaar, maar dat tweet men natuurlijk niet.

De huidige verklaring tot grondwetsherziening laat niet toe om de Senaat af te schaffen. Eerst moet er in 2019 een nieuwe verklaring tot grondwetsherziening worden aangenomen. In de legislatuur 2019-’24 moet dan de Grondwet worden herzien. De Senaat zal dus ten vroegste afgeschaft zijn in 2024. Nog even wachten dus… ‘un train de sénateur’.

Om zeker te zijn dat de partijen hun goed voornemen om de Senaat af te schaffen niet vergeten in 2019, bezorgen we hen een geheugensteuntje. We dienen een voorstel in tot herziening van de Grondwet dat toelaat om de Senaat af te schaffen. Vluchten kan niet meer, want in 2019 komt dit voorstel ter stemming in Kamer en Senaat. Elke partij zal kleur moeten bekennen, ook de partijen van de communautaire standstill.