Vuye en Wouters: “Geef Vlaanderen vertegenwoordiging in de NBB!”

Vuye en Wouters dienen een wetsvoorstel in om de deelstaten een plaats te geven in de organen van de Nationale Bank van België (NBB). De deelstaten zijn er nog altijd niet vertegenwoordigd, dit terwijl ze belangrijke economische bevoegdheden uitoefenen. Zelfs de sociale partners hebben er een plek. Met hun voorstel komen Vuye en Wouters tegemoet aan een oude Vlaamse eis, waar ooit gewezen minister-president Kris Peeters (CD&V) nog voor heeft gepleit. Gaan de Vlaamse partijen ons steunen, of geldt ook hier de communautaire standstill?

De Regentenraad van de Nationale Bank van België (NBB) is samengesteld uit de gouverneur, de directeurs en tien regenten. De Regentenraad wisselt van gedachten over de algemene kwesties met betrekking tot de Bank, over het monetaire beleid en de economische toestand en over het toezichtsbeleid op elke sector die onder het toezicht van de Bank staat. 

Bekijk hier het wetsvoorstel van Vuye en Wouters over de vertegenwoordiging van de deelstaten in de NBB.

Hoe worden de regenten aangeduid? Twee regenten worden gekozen op voordracht van de werknemersorganisaties. Drie regenten worden gekozen op voordracht van de organisaties van de nijverheid en de handel, van de landbouw en van de middenstand. Vijf regenten worden gekozen op voordracht van de minister van Financiën.

De sociale partners zijn sedert 1948 vertegenwoordigd in de Regentenraad. Toch zijn vandaag de deelstaten nog altijd niet vertegenwoordigd, dit terwijl ze belangrijke economische bevoegdheden uitoefenen.

De vertegenwoordiging van de gewesten bij de Nationale Bank is een aloude Vlaamse eis. Gewezen Vlaams Minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft hier herhaaldelijk voor gepleit. Reeds in 1994 eiste Vlaams minister van Begroting en Financiën Wivina Demeester (CD&V) dat de deelstaten een plaats zouden krijgen in de beleidsorganen van de Nationale Bank. Toch is het er nooit gekomen.

De V&W-fractie dient een wetsvoorstel in om de gewesten eindelijk een plaats te geven in de Regentenraad, evident zonder het aantal regenten te verhogen. We komen zo tegemoet aan een aloude Vlaamse eis. Hoog tijd dat het Belgische instituut dat de NBB nog altijd is, zich aanpast aan de institutionele realiteit van dit land.

Zullen de Vlaamse partijen ons voorstel steunen? Of valt ook dit onder de communautaire standstill?