Wouters: “Begroting saneren zonder staatshervorming lukt niet”

De Belgische regering heeft ooit aan Europa een begrotingsevenwicht beloofd voor 2016. Later zal de regering-Michel bij haar aantreden een evenwicht beloven voor 2018. Het bleek fake news. Het begrotingsevenwicht werd eerst uitgesteld tot 2019 en van uitstel komt vandaag afstel. “Men heeft de mensen blaasjes wijsgemaakt. Er is nu niet alleen een communautaire standstill, maar ook een begrotingsstandstill”, zegt Veerle Wouters in de Kamer. “Saneren zonder staatshervorming lukt niet!”

Voor 2018 moet de regering volgens het Monitoringcomite 4,3 miljard euro saneren voor 2018. RTBF bericht dat het veel minder dan 2 miljard euro zal zijn. Deze week lieten de meerderheidspartijen vallen dat een begroting op orde niet langer een streefdoel van deze regering is. Tot zover één van haar belangrijkste resultaatsverbintenissen. Veerle Wouters voelt eerste minister Michel aan de tand in de Kamer:

  • “Indien men de begroting niet kan saneren wanneer het economisch beter gaat, wanneer gaat men het dan wel doen?”
  • “Wanneer men niet kan saneren wanneer de rentelasten laag zijn, wanneer gaat men het dan wel doen?”
  • “De regering-Michel heeft ooit aangekondigd dat men niet kan saneren wanneer het vriest, maar men kan het blijkbaar ook niet wanneer de zon schijnt. Wanneer dan wel?”

De regering-Michel ging de rekeningen nochtans op orde stellen, want dat was belangrijk voor onze kinderen. Maar nu mikt de regering blijkbaar op onze kleinkinderen of zelfs op onze achterkleinkinderen. De vergrijzing maakt dat we in 2040 3% van ons BBP extra zullen besteden aan sociale uitgaven. Dit is 13 miljard euro. Maar als we zo verder doen, zal er helemaal geen buffer zijn om de vergrijzing op te vangen.

Boulevard of Broken Dreams

Jobcreatie is belangrijk, maar zal alleen niet volstaan om de vergrijzingsfactuur te betalen. Dat is de mensen opnieuw blaasjes wijsmaken. “U was toch de regering van ‘la rupture’, de breuk met de regering-Di Rupo?”, zegt Wouters. “U was toch de regering van de verandering? Nu bent u de regering van de boulevard of broken dreams.”

De regering-Michel bewijst dat de begroting saneren zonder staatshervorming niet lukt. Een communautaire standstill leidt tot een begrotingsstandstill. We kunnen de overheidsfinanciën niet saneren zonder grondig te snoeien in de wildgroei aan Belgische instellingen. “Net hier kunnen besparingen die de burgers niet voelen worden gerealiseerd om de begroting te saneren. Hopelijk zal u dat op een dag beseffen”, aldus Wouters.