De stilstand regeert het land (Linkebeek)

Spreekt men Frans in Linkebeek? Niet als het aan Vuye en Wouters ligt. Bij de zesde staatshervorming (2011-’14) hebben de Vlaamse partijen toegegeven dat Franstalige rechters van de Raad van State mee oordelen over geschillen omtrent de zes Vlaamse randgemeenten. Daarom dienen Vuye en Wouters een voorstel van interpretatieve wet in: de voertaal in de gemeenteraad van de randgemeenten is Nederlands. De rechtscolleges moeten deze interpretatie volgen, dus ook de Raad van State. Gaan de Vlaamse partijen ons voorstel steunen?

Er wordt opnieuw Frans gesproken in de gemeenteraad van de Vlaamse gemeente Linkebeek. Het is om die reden dat Vlaams minister Homans geweigerd heeft Yves Ghequiere te benoemen tot burgemeester. Als voorzitter van de gemeenteraad trad hij niet op tegen deze schending van de taalwet. Intussen is een andere burgemeester benoemd.

Maar dit lost het probleem niet op. De Raad van State oordeelt in een vaste rechtspraak dat in de zes randgemeenten met faciliteiten de voertaal in de gemeenteraad het Nederlands is. In 2001 oordeelt de Raad over Linkebeek: ‘uit voormeld artikel 23 (Bestuurstaalwet) volgt dat in de gemeente Linkebeek bij het totstandkomen van de beslissingen binnen de gemeenteraad uitsluitend het Nederlands mag worden gebruikt; dat dit ook (voor) de mondelinge tussenkomsten geldt’. Duidelijker kan het echt niet.

Om Frans te spreken, beroepen de Franstalige gemeenteraadsleden zich op een arrest van het Grondwettelijk Hof van 1998. In dit arrest vermeldt het hof terloops dat de verplichting om Nederlands te spreken alleen geldt voor de burgemeester en schepenen, maar niet voor de gemeenteraadsleden. Het gaat hier echter om wat juristen omschrijven als een ‘obiter dictum’. Dit zijn vrijblijvende overwegingen ten overvloede die niets te maken hebben met de eigenlijke beslissing. Andere rechtscolleges zijn dan ook niet gebonden door dergelijk obiter dictum. Dat is wat de Raad van State ook doet in het arrest van 2001.

Kapers

Maar er zijn kapers op de Vlaamse kust. Bij de zesde staatshervorming (2011-’14) hebben de Vlaamse partijen toegegeven dat dit soort geschillen niet langer wordt behandeld door de Nederlandstalige kamers van de Raad van State, maar wel de de tweetalig samengestelde Algemene Vergadering van de Raad van State. Dus voortaan oordelen Franstalige rechters mee over geschillen omtrent de zes Vlaamse randgemeenten. Een toegeving die kan tellen.

Groot Belgisch Compromis

We mogen ons opnieuw verwachten aan een groot Belgisch compromis wanneer de tweetalig samengestelde Algemene Vergadering van de Raad van State deze knoop moet doorhakken. Recht is geen positieve wetenschap. De Raad van State heeft zelf al gesteld dat in materies die Vlamingen en Franstaligen verdelen, het geenszins abnormaal is dat de Franstalige en Nederlandstalige rechters er een andere visie op na houden. Het resultaat is dan ‘een compromis’. En Vlamingen weten wat dit betekent.

Wij vrezen dat de taalwetgeving nogmaals zal worden afgezwakt. Dit kan voor ons niet. De zes randgemeenten (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem) liggen in het Nederlandse taalgebied en zijn dus Vlaamse gemeenten.

Stilstand

Dus moeten we de taalwet intact houden. Daarom dienen we een voorstel tot interpretatieve wet in: in de gemeenteraad van de zes randgemeenten is de voertaal Nederlands. Een interpretatieve wet is een wet die uitlegt hoe een andere wet moet geïnterpreteerd worden. De rechtscolleges moeten deze interpretatie volgen, dus ook de Algemene Vergadering van de Raad van State.

Ter info, dit wetsvoorstel wordt gestemd met een gewone meerderheid. Indien CD&V, N-VA, Open Vld, sp.a, Groen en Vlaams Belang ons voorstel steunen, dan kunnen we het zo stemmen en is de zaak opgelost. De Vlamingen hebben nog steeds een meerderheid in de Kamer.

Dit voorstel kan zelfs worden gestemd door de huidige regeringspartijen die een communautaire standstill (stilstand) hebben afgesproken. We doen immers niets anders dan de huidige interpretatie van de taalwet bevestigen. Behouden wat is, dat is toch net een stilstand?

Achteruitgang

Doen de Vlaamse partijen niet mee, dan zal de taalwetgeving in de zes randgemeenten nogmaals een deuk krijgen. Dit is dan geen communautaire stilstand meer, maar een communautaire achteruitgang.

In ieder geval kan men nadien niet zeggen: ‘we hebben het niet geweten’. Maar de voortekenen zijn slecht. We vragen in de plenaire vergadering van de Kamer dit voorstel bij hoogdringendheid te behandelen. We krijgen alleen steun van het Vlaams Belang. Steunen de behandeling bij hoogdringendheid níet: N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a, Groen en evident alle Franstalige partijen.