Koninklijke belastingen: V&W-wetsvoorstel

Betaalt de koning personenbelasting zoals wij allen? Neen! En toch ontvangt hij een civiele lijst van 11,8 miljoen euro per jaar. Zijn alle Belgen dan niet gelijk voor de fiscale wet? Daarom dienen Vuye en Wouters een wetsvoorstel in dat de koning het politiek “recht” geeft, zoals alle Belgen, om personenbelasting te betalen op zijn civiele lijst.

Recent hebben we onze belastingbrief ingediend. Diegenen die via een boekhouder hun aangifte invullen, hebben nog even de tijd. Maar één ding weten we: we zullen er niet aan ontsnappen. En toch is er een Belg die ontsnapt aan de personenbelasting. In 2013 is zijn inkomen bij wet bepaald: 11,5 mio euro. Intussen is dit met de indexering opgelopen tot 11,8 miljoen euro (begroting 2018). De indexsprong is aan hem niet besteed.

We hebben het over de koning der Belgen. Volgens de Grondwet heeft hij recht op een civiele lijst. Hij is de enige Belg die geen personenbelasting betaalt. Staat in de Grondwet dat Filip en Mathilde zijn vrijgesteld van personenbelasting? Neen. Toen hij nog minister van Financiën was heeft Koen Geens (CD&V) ooit geargumenteerd dat de koning op grond van een ‘grondwettelijke traditie’ is vrijgesteld van personenbelasting. Net zoals het een traditie is dat wij allen veel belastingen betalen, is het een traditie dat de koning geen belastingen betaalt.

Het is ‘traditie’ dat de koning geen personenbelasting betaalt, zijn alle belgen dan niet gelijk voor de fiscale wet?

Wat staat er dan wel in de Grondwet? Wel, er staat dat alle Belgen gelijk zijn voor de fiscale wet (art. 172 en art. 10). En de koning, ook hij is Belg.

In 1951 heeft de socialistische politicus Camille Huysmans al voorgesteld om de civiele lijst op te delen in twee delen: een deel bezoldiging en een deel werkingsuitgaven. De toen oppermachtige CVP heeft dit voorstel verworpen. In 2013 is de wetgeving op de dotaties in die zin gewijzigd. De dotaties van Astrid, Laurent en Albert II worden opgedeeld in een deel ‘bezoldiging’ en een deel ‘werking en personeel’. Op het deel ‘bezoldiging’ betalen zij personenbelasting. Tevoren waren ook zij vrijgesteld.

Lees hier het wetsvoorstel van Vuye en Wouters teneinde de koning personenbleasting te laten betalen op de civiele lijst.

Tegelijk lossen we nog een ander probleem op. Wat gebeurt er indien er op het einde van het jaar een overschot is op het deel ‘werking en personeel’ van de civiele lijst? Op een parlementaire vraag van de V&W-fractie antwoordt eerste minister Charles Michel (MR) dat er geen regels zijn. Wat er gebeurt met dit overschot weet dus niemand, behalve de koning. Daarom bepaalt ons voorstel dat een overschot in mindering wordt gebracht van de civiele lijst van het volgende jaar.

We leven in tijden van politieke vernieuwing. Men verwacht transparantie. Dit is een goede zaak. De V&W-fractie heeft hierover vele voorstellen ingediend. Politici moeten transparant zijn. De bevolking verwacht dit en wij steunen dit ten volle. Dan geldt dit ook voor de koning der Belgen, ook van hem mogen we transparantie eisen.

Dit onderwerp is taboe in België. Over de monarchie spreekt men niet, is het devies in het parlement. Maar dit is net waarom er een V&W-fractie bestaat. Voor ons zijn er geen taboes.