Regering-Francken: “Lees mijn tweets, kijk niet naar mijn daden”

Hoeveel federale regeringen telt u? Wij tellen er minstens twee: de regering-Michel en de regering-Francken. De een blaast warm, de ander koud. Met dergelijk gebrek aan inhoud loopt men vroeg of laat tegen de lamp. Geen resultaten op sociaal-economisch vlak, verhoogde dotaties aan Unia, Belgische fregatten naar de Middellandse Zee, maar intussen enorm verontwaardigd zijn in twitter- en televisieland. “Lees mijn tweets, kijk niet naar mijn daden… Vlaanderen verwacht meer”, zegt Vuye in de Kamer.

Op de webstek van Defensie lezen we dat de EU-missie Sophia één van de middelen van de Europese Unie is om mensenlevens te redden in de Middellandse Zee. De regering-Michel heeft beslist om aan deze missie deel te nemen. De regering-Francken noemt dit echter “waanzin”, want het creëert een aanzuigeffect.

Francken heeft gelijk. Maar waar de staatssecretaris voor asiel en migratie tweet en toetert, is het zijn partijgenoot en minister van Defensie Vandeput die de marine naar de Middellandse Zee stuurt“Welke regering heeft het volgens u bij het rechte eind, de regering-Michel of de regering-Francken?”, vroeg Hendrik Vuye aan minister van Buitenlandse Zaken Reynders (MR) in de Kamer.

Een tweede voorbeeld is Unia. De overheden in dit land financieren Unia jaarlijks rijkelijk: 8 miljoen euro per jaar. Dat is 3 miljoen euro van de federale regering, 3,3 miljoen euro via de Nationale Loterij, en de rest komt van de deelstaten. Bij de begrotingscontrole heeft de besparingsregering-Michel daar nog eens 23.000 euro bijgedaan. Maar de regering-Francken toetert: “Wie is Unia?”

Opnieuw: Francken tweet, maar de regering-Michel sponsort rijkelijk Unia. Ook hier wil Vuye van minister Reynders weten welke regering het nu eigenlijk bij het rechte eind heeft: de regering-Michel of de regering-Francken? Zijn er überhaupt plannen om Unia af te bouwen?

“Wie is Unia?” Unia is een interfederale openbare instelling die jaarlijks 8 miljoen euro kost en die onder de verantwoordelijkheid valt van Franckens partijgenoten Demir en Homans. Dat is Unia.

De regering-Michel moest een sociaal-economische herstelregering zijn, maar dat is ze niet. De resultaten zijn pover: geen begrotingsevenwicht en een jobcreatie die lager ligt dan het Europese gemiddelde. De besparingsregering-Michel verhoogt de belastingen, net als de regering-Di Rupo.

De roerende voorheffing is op enkele jaren verhoogd van 15% naar 30% en laat dit nu net een belasting zijn die voornamelijk in Vlaanderen wordt betaald. Vuye: “Hetzelfde geldt voor de beurstaks, de tankkaarten en ook voor de tol die men wil heffen op effectenrekeningen. Allemaal belastingen die grotendeels door Vlamingen betaald worden.”

Om te verbergen dat men sociaal-economisch geen resultaten boekt, hanteren sommige regeringsleden de makkelijke techniek: luister naar mijn woorden, lees mijn tweets, maar kijk niet naar mijn daden. “Eerlijk gezegd, zoals ‘t Pallieterke vandaag stelt: Vlaanderen verwacht meer dan verontwaardiging in televisiestudio’s en op twitter”, aldus Vuye.