Graag een neutrale Vlaamse overheid!

De Vlaamse overheid stuurt een vreemde tweet de wereld in: De Vlaamse overheid werft aan: juristen en beleidsmedewerkers. Als begeleidende foto gaat een dame met een hoofddoek. Wat is de boodschap die de Vlaamse regering hier uitdraagt? “We waken erover dat dienstverlening van de Vlaamse overheid aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt”, zegt het regeerakkoord… Blijkbaar heeft men begrepen dat dit echt niet kan, want de tweet werd intussen verwijderd.

Wij verwachten van een overheid dat ze neutraal is. Dit is een belangrijke waarde. Scheiding tussen kerk en staat, de gelijkheid man-vrouw, het recht op vrije seksuele beleving, het recht om geen religie aan te hangen, … daar moet de overheid garant voor staan. Religie is wat ons betreft een privé-aangelegenheid. Dit hoeft de overheid niet te promoten.

De tweet in kwestie werd intussen verwijderd. Een bekentenis?

Maanden geleden hebben we er al eens op gewezen dat hier een taak is weggelegd voor de media. We schreven toen: ‘Is het echt nodig om met grote regelmaat een moslima te laten vertellen hoe bevrijdend een hoofddoek is? Islam lijkt voor sommigen een nieuwe bevrijdingstheologie. Wat een verschil met de ware beeldenstorm die progressieven jaren geleden hebben gevoerd: kruisbeelden moesten verdwijnen uit het openbare leven. Maar nu worden ze vervangen door andere religieuze symbolen.

Men onderschat schromelijk de afkeer bij vele Vlamingen voor de terugkeer van al die religieuze symbolen. Voor veel mensen gaat het om een geïmporteerde religie die geen wortels heeft in onze cultuur’.

De media zijn vrij in dit land en ook persvrijheid is een belangrijke waarde van onze democratie. We kunnen de media dan enkel oproepen tot bezinning. Dat is ook wat we deden.

Wat de Vlaamse overheid betreft liggen de zaken anders. Deze overheid moet neutraal zijn. Maar dat is ze duidelijk niet. Deze foto is geen illustratie van een doorsnee beleidsmedewerker of jurist die werkt voor de Vlaamse overheid. Het is pure framing. Het is een typevoorbeeld van wat professor Cliteur kwalificeert als ‘occidentofobie’ of ‘westerse zelfhaat’. Men relativeert de eigen westerse waarden naar de prullenmand.

De Vlaamse regeringspartijen N-VA, CD&V en Open Vld miskennen bovendien hun eigen regeerakkoord. Daar kan men in lezen: ‘We waken erover dat dienstverlening van de Vlaamse overheid aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt. De leidend ambtenaren zorgen ervoor dat vooral de ambtenaren die in contact staan met het publiek, aan deze vereiste beantwoorden’.

Willen N-VA, CD&V en Open Vld nu ook eens hun eigen regeerakkoord naleven? Blijkbaar heeft men begrepen dat dit echt niet kan, want de tweet is intussen verwijderd.