Laurent: ondernemer van het jaar?

Sudpresse brengt het nog maar eens onder de aandacht: “Laurent en faillite. €862.649 perdus en un an.” De situatie van de bedrijven van Laurent is dramatisch schrijft de krantengroep. Maar er heerst nultransparantie, ondanks een royale dotatie. Laurent mag enerzijds niet werken, maar anderzijds wel aandeelhouder zijn van vennootschappen en dividenden ontvangen. Dat het verhaal van de vastgoedactiviteiten van Laurent ooit slecht afloopt, dat beseffen we allemaal. Alleen, de federale regering blijft de andere kant uitkijken.

Twee vastgoedbedrijven waarbij prins Laurent betrokken is, gaan in het rood. Renewable Energy Construct Arlon 67 boekt in 2016 een verlies van 379.385 euro. De schulden van de voorbije boekjaren lopen op tot 1.588.615 euro. Cerbux Invest boekt in 2016 een verlies van 483.264 euro. De schulden van de voorbije boekjaren lopen op tot 2.876.195 euro.

Lees hier de parlementaire vraag van Veerle Wouters aan premier Michel over de vastgoedactiviteiten van prins Laurent.

Dit loopt slecht af … maar de federale regering weet van niets.

In 2013 heeft de regering-Di Rupo een dotatiewet laten stemmen. In de titel van de wet staat dat deze zorgt voor ‘transparantie van de financiering van de monarchie’. In ons boek ‘De maat van de monarchie’ hebben we aangetoond dat het in de feiten een nultransparantie is.

We hebben al meermaals vragen gesteld aan de eerste minister over de nevenactiviteiten van Laurent. Hij krijgt immers een dotatie van 308.000 euro per jaar. In de wet van 2013 staat dat een dotatie niet verenigbaar is met een inkomen uit arbeid.

Eerste minister Charles Michel antwoordt echter dat de de dotatiewet ‘voorziet niet in een verplichting voor de betrokken leden van de koninklijke familie om de deelnemingen die zij, direct of indirect, zouden houden in het kapitaal van rechtspersonen, bekend te maken.’

Nultransparantie dus, ondanks een royale dotatie. Laurent mag enerzijds niet werken, maar anderzijds wel aandeelhouder zijn van vennootschappen. Hij mag zelfs dividenden ontvangen, want dit is geen inkomen uit beroepswerkzaamheid. Dat is allemaal verenigbaar met de royale dotatie. De dotatiewet schiet hier haar doel voorbij.

Dat het verhaal van de vastgoedactiviteiten van Laurent ooit slecht afloopt, dat beseffen we allemaal. Alleen, de federale regering blijft de andere kant uitkijken. “Circulez y’a rien à voir”, is de wapenspreuk van eerste Minister Charles Michel.