Vuye en Wouters sluiten Vlaamse frontvorming niet uit

In een interview op Knack.be reageren onafhankelijke Kamerleden Veerle Wouters en Hendrik Vuye op de beslissing van N-VA-voorzitter De Wever om het communautaire thema achterwege te laten bij de volgende verkiezingen. “We zijn eerlijk gezegd blij dat die hypocrisie achter de rug is. Nu wordt het eindelijk duidelijk wie voor wat staat.” Lees hieronder het volledige interview.

Knack: Wat vinden jullie van het feit dat de N-VA het communautaire thema opnieuw opbergt?

V&W: Het is nu wel duidelijk dat N-VA staat voor ‘Nul Vlaamse Ambitie’ en dat voorzitter Bart de Wever artikel 1 van de partijstatuten begraven heeft. Dat wijst er tevens op dat onze uitstap uit de partij inderdaad terecht was. We wisten toen al dat de N-VA het communautaire niet belangrijk meer vond. Het toont bovendien ook aan dat de nieuwe studiegroep Objectief V in de praktijk niets voorstelt. Het is een maskerade dat zich beperkt heeft tot een sporadisch opiniestuk en slecht voorbereide studiedagen. We zagen dit weekend een aantal reacties van hooggeplaatste N-VA’ers over het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. Dat is pure hypocrisie. Wens een ander toch niet toe wat je zelf onbelangrijk vindt.

Heeft De Wever geen gelijk dat een tweederdemeerderheid momenteel niet realistisch is? De regeringspartijen zitten niet te wachten op communautair gekibbel.

Die tweederdemeerderheid die hij aanhaalt is een grove leugen, zoals we in ons Grendelboek hebben uitgelegd. Maar als je er niet over spreekt en er geen campagne voor voert, dan is het nogal vanzelfsprekend dat er niets van zal komen. Je moet een nieuwe staatshervorming uitdragen en bondgenoten zoeken bij de vakbonden, de kunstenaars en de journalisten.

De N-VA is simpelweg niet meer begaan met het communautaire thema. Wat ze doet, is voor de schone schijn. Een voorbeeld: De partij legde onlangs een resolutie neer in het Brusselse Hoofdstedelijk Parlement over de fusie van de zes politiezones. Maar het Brusselse Hoofdstedelijk Parlement is daar niet eens voor bevoegd. Het is de federale Kamer en Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) die daarvoor bevoegd zijn. De PS is tot in de puntjes toe voorbereid op het communautaire thema. Wordt daarover onderhandeld, dan komt ze met stapels juridische en technische teksten. Daar kan de N-VA op deze manier niet tegenop. Dan wordt het duidelijk dat ze daar helemaal niet in geïnteresseerd zijn.

Het feit dat De Wever dit zo ver voor de verkiezingen aankondigt, is opmerkelijk.

We wisten al langer dat de N-VA niet meer omkijkt naar het communautaire thema, maar de timing overvalt ons wel. We hadden verwacht dat de partij de komedie zou aanhouden tot aan de verkiezingen in 2019.

Waarom doen ze dat dan uitgerekend nu?

Omdat wij ze het in de Kamer enorm moeilijk maken. Door het thema nu opzij te schuiven, willen ze het van de agenda halen. Ze weten immers ook dat ze te slecht voorbereid zijn om überhaupt met een uitgewerkt voorstel naar buiten te komen. Doen ze dat toch, dan leggen wij ze het vuur aan de schenen. Door het thema op te bergen, trachten ze ons monddood te maken.

De partij schept wel meteen duidelijkheid voor iedereen …

We zijn eerlijk gezegd blij dat die hypocrisie nu achter de rug is. Nu wordt het eindelijk duidelijk wie voor wat staat.

De N-VA blijft het in de peilingen wel erg goed doen. Misschien vinden slechts weinigen het communautaire programma echt belangrijk …

De N-VA bepaalt natuurlijk haar eigen strategie. Maar wij zijn ervan overtuigd het voor veel mensen erg belangrijk is. De originele basis van de N-VA is zeker teleurgesteld. Zij zullen niet bereid zijn om nog eens vijf jaar te wachten. Wij geloven in ons eigen programma, in tegenstelling tot de N-VA. We zijn en blijven ervan overtuigd dat het communautaire belangrijk is om bijvoorbeeld sociaaleconomische hervormingen te kunnen realiseren. Als je wil besparen, zal dat voornamelijk moeten gebeuren op de overheidsinstellingen. Anders bespaar je in domeinen waar je de mensen pijn zal doen. Besparen op de sociale zekerheid klinkt dan wel abstract, maar concreet gaat dat wel over de pensioenen en werkloosheidsuitkeringen van de mensen.

Wat betekent deze aankondiging voor jullie fractie?

De aankondiging van de N-VA is natuurlijk een game changer. De kans dat wij niets zullen ondernemen, is nu vrijwel onbestaande geworden. We bekijken nu of we de krachten kunnen bundelen. We zijn een kleine ‘partij’ die bij de volgende verkiezingen tegen heel wat moet opboksen. Een Vlaamse en een federale lijst opvullen, is al een hele opgave en de kiesdrempel halen, dat zal niet evident zijn. Dan is de partijfinanciering nog het minste van onze zorgen. De vraag is natuurlijk ook in hoeverre de uitspraken van De Wever iets veranderen bij de kiezer.

De krachten bundelen zegt u. Wat bedoelt u daarmee?

Voorzitter van het Vlaams Belang Tom Van Grieken heeft een oproep gedaan om een V-front te vormen. Wij hebben daarop niet gereageerd in de hoop dat het nog mogelijk was dat meerdere Vlaamse partijen de Vlaamse kaart zouden trekken. Nu blijkt dat dat niet het geval is. We gaan de optie van Van Grieken nu herbekijken. Om het communautaire thema op de agenda te houden, zullen we moeten samenwerken met andere partijen en verenigingen.

Voor alle duidelijkheid, wij zijn geen Vlaams Belangers. Er zijn enorme inhoudelijke verschillen tussen hun partij en de onze. Maar we kunnen hun oproep niet zomaar in de wind slaan, op het communautaire vlak zijn er wel heel wat gelijkenissen. In de Kamer van volksvertegenwoordigers trekken we op het communautaire vlak vaak aan dezelfde kaart. Voor ons bestaat er geen cordon sanitaire.

Maar nogmaals, we kijken niet alleen naar Vlaams Belang. We zullen ook kijken naar wat Lijst Dedecker van plan is. We moeten met een zo groot mogelijke groep samenwerken over de partijgrenzen heen. Hoe dat zich zal concretiseren, dat zal de tijd uitwijzen.