Geluidsnormen Zaventem: wachten op Godot

Brussels Airport. Foto (c) Ad Meskens, CC BY SA 3.0

De Tijd van 8 september titelt: “Boetegolf door geluidsnormen”. Brussels Airlines, TUI en DHL hebben al een proces-verbaal aan hun broek. Brussel vernietigt jobs in Zaventem, en de Vlaamse politici doen of hun neus bloedt. De Vlaamse regering durft geen nieuw belangenconflict inroepen, de federale regering krijgt maar geen vliegwet in elkaar geknutseld, en de Vlaamse Kamerleden weigeren ons wetsvoorstel te steunen dat de hele mikmak in één keer oplost.

In drie maanden tijd werden 816 inbreuken vastgesteld. Extrapoleert men deze cijfers op jaarbasis, dan voorspelt De Tijd een boetegolf bij de luchtvaartmaatschappijen. Bovendien maalt de Brusselse molen heel traag. Gemiddeld duurt het één tot anderhalf jaar voor een vaststelling van een inbreuk wordt omgezet in een boete. Meerdere maatschappijen werden al ingelicht dat er een proces-verbaal is opgesteld en dat een boete zal volgen: Brussels Airlines, TUI en DHL.

De Vlaamse regering doet intussen alsof haar neus bloedt. Ze kan een nieuw belangenconflict inroepen, wat tot gevolg heeft dat de regeling geschorst is. Dit maakt alvast dat Brussel dan geen boetes kan uitschrijven. Maar de Vlaamse regering is afwezig. Men roffelt wel eens de Vlaamse trom in het Vlaams Parlement, maar daar blijft het bij. Men heeft ‘een afspraak’ met de Brusselaars dat ze boetes mogen uitschrijven, maar nog niet innen. Dit is nog maar eens een typisch Belgisch compromis. Dit is evident geen oplossing want ooit moeten de luchtvaartmaatschappijen betalen. De Vlaamse regering vertoont uitstelgedrag. Ze wacht op Godot …

De federale regering vertoont ook uitstelgedrag. Minister Bellot (MR) is bezig met een vliegwet, maar ook hij lijkt te wachten op Godot. Ook hier kunnen de drie Vlaamse partijen in de regering-Michel – N-VA, Open VLD en CD&V – geen doorbraak forceren.

Intussen verklaart Voka-topman Hans Maertens in De Tijd nog maar eens dat de Brusselse geluidsnormen “de op een na grootste economische motor van ons land op de helling zetten”. Brussel vernietigt onze Vlaamse Jobs.

De huidige situatie is al te gek. Een luchtvaartmaatschappij moet de instructies van de luchtverkeersleiding (Belgocontrol) uitvoeren. Maar zelfs wanneer de luchtvaartmaatschappij deze instructies opvolgt, volgen er boetes. De ene overheid (federale overheid) legt regels op en een andere overheid (Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) schrijft boetes uit zelfs wanneer een luchtvaartmaatschappij de regels volgt. Dit tart elke verbeelding!

Oplossing ligt voor de hand

De V&W-fractie heeft een wetsvoorstel ingediend dat dit alles oplost. We leggen het nog eens uit.

Wanneer men bij een huiszoeking een slotenmaker vraagt om een slot te forceren, dan is er geen sprake van inbraak. Hij handelt namelijk op vraag van de overheid. Juridisch-technisch is dit een rechtvaardigingsgrond: overheidsbevel (art. 70 Strafwetboek). Laten we eerlijk zijn, dit is een kwestie van gezond verstand. Wanneer een luchtvaartmaatschappij de instructies van de luchtverkeersleiding (Belgocontrol) opvolgt, wordt ze toch beboet door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor het overtreden van de strenge geluidsnormen. Dit beletten we door ook hier de leer van het overheidsbevel in te voeren. Wanneer een luchtvaartmaatschappij de instructies van Belgocontrol volgt, dan kan ze niet beboet worden. Uiteindelijk is dit een kwestie van gezond verstand.

We hebben steun gevraagd aan alle Kamerleden van de Nederlandse taalgroep om dit voorstel mee in te dienen. Enkel Barbara Pas (Vlaams Belang) heeft geantwoord en steunt ons voorstel. Beste Vlamingen, jullie verkozenen durven de Vlaamse belangen niet te verdedigen … helaas!