Koninklijke Militaire School: Nederlands buiten…

Het is zover. De meerderheid heeft gisteren gestemd dat de master in de Koninklijke Militaire School (KMS) alleen nog in het Engels wordt gedoceerd. Niet meer in het Nederlands.

In 1930 is het Nederlands een volwaardige academische taal geworden. Toen werd de universiteit te Gent vernederlandst. Het is een reuzenstap geweest in de Vlaamse ontvoogding. De Vlamingen hebben er honderd jaar moeten op wachten. Nu zijn N-VA, Open VLD en CD&V het eens om het Nederlands terug af te voeren.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) pleit er deze week nog voor om er over te waken dat het Nederlands een sterke plaats behoudt in het academisch onderwijs. Dezelfde week gooit zijn partijgenoot minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) het Nederlands in de prullenmand van de KMS. De zoveelste aflevering in de serie: “Lees mijn tweets, luister naar mijn verklaringen, maar kijk niet naar mijn daden”.

Dat onze militairen Engels moeten kennen, dat staat buiten kijf. Dat andere talen een plaats kunnen krijgen in het hoger onderwijs, dat betwisten we ook niet. Maar dit moet gebeuren volgens het principe van de forumtaal van de discipline. Het heeft geen zin om bijvoorbeeld Belgisch staatsrecht in het Engels te doceren, dit is niet de forumtaal van dit vakdomein. In ieder geval moet het Nederlands een volwaardige academische taal blijven. Dit betekent voor ons dat ook in de master van de KMS het Nederlands een prominente plaats moet behouden.