Wouters: “De eerlijke belasting is ver zoek”

Na het zomerakkoord heeft de regering een feestje gebouwd in Tomorrowland, maar er valt niets te vieren. De belasting op effectenrekeningen blijft voor heibel zorgen. “Tomorrow hebben jullie niet voorbereid. Er is gewoon geen zomerakkoord, maar enkel herfstgekibbel. En het principe van de eerlijke belastingen, dat is verder weg dan ooit”, zegt Veerle Wouters.

Hoe zit het eigenlijk met de belasting op effectenrekeningen? Is er nu een akkoord of niet? Volgens minister Kris Peeters (CD&V) is het zomerakkoord één en ondeelbaar en hangt dit samen met verlaging van de vennootschapsbelasting. En deze verlaging is wel heel belangrijk voor de Vlaamse KMO’s. Komt die verlaging nu in het gevaar?

Gisteren vernemen we dat 62 miljard wordt versluisd naar belastingparadijs Dubai. Technisch gezien is dit allemaal legaal, omwille van een bijzonder gunstig belastingverdrag. De reactie van minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) is dat dit een “paars” belastingverdrag is. “En dan?” zegt Veerle Wouters. “U bent nu toch al minister sedert 2014? U kan voor verandering zorgen.”

De belastingdruk moet omlaag.

In de nieuwe cijfers van het Wereldeconomisch Forum (WEF) staan we wat de belastingdruk betreft op de 122ste plaats van 130 landen. Het huidige belastingsysteem zorgt voor maatschappelijk ontwrichting. Sommigen ontwijken of ontduiken belastingen, anderen gaan gebukt onder belastingen van meer dan 50%. Wouters: “Zo gaat het echt niet. Wie hier geen belastingen wil betalen, gaat maar ergens anders wonen. Wie wel belastingen betaalt, moet er kunnen op rekenen dat alle burgers hun fiscaal steentje bijdragen.”

Eerlijke belastingen

V&W identificeert drie problemen in het huidige fiscale beleid.

  • Men voert belastingen in die vooral de Vlamingen treffen, zoals de verhoging van de roerende voorheffing tot 30%. De Vlaamse KMO’S zijn hier de dupe.
  • Men voert belastingen in die de gewone man treffen, zoals de btw en accijnzen. Daar overtreft men zelfs de doelstellingen.
  • Men voert maatregelen in tegen belastingontwijking, maar de ramingen zijn telkenmale grove overschattingen. Denk maar aan de kaaimantaks en de speculatietaks. De bedoeling was dat, althans in het geval van de kaaimantaks, dit evolutieve belastingen zouden zijn met jaarlijkse evaluaties en bijsturingen. Heden zijn het flut-belastingen. Hier zijn we allemaal de dupe.

“Maak eens werk van een vereenvoudigd stelsel, met eerlijke belastingen, waar eenieder zijn steentje bijdraagt. We moeten ten volle inzetten op onze KMO’s, dit is het economisch weefsel van Vlaanderen, en op eerlijke belastingen”, aldus Wouters.