Respect voor Catalonië

Foto (c) Josep Renalias Lohen11, CC BY SA 3.0

Catalonië heeft gestemd! Massaal trokken de Catalanen naar de stembus, ondanks de Spaanse stoottroepen. Meer dan 800 burgers geraken gewond, gewoon omdat ze hun democratisch recht uitoefenen. Dank aan de Catalanen voor deze mooie les in democratie. Dank aan de Catalanen omdat ze de Vlamingen tonen dat onafhankelijkheid geen vage droom is.

Twee weken geleden is de V&W-fractie in de Kamer bijzonder hard geweest voor Mariano Rajoy: ‘De nieuwe Franco is opgestaan en zijn naam is Mariano Rajoy. Wat die nieuwe Franco doet, daar is maar één woord voor: staatsterreur. Dit is een democratische schande’. We hebben toen reeds de vinger op de wonde gelegd.

Eerste minister Charles Michel (MR) heeft het Spaanse geweld veroordeeld. Dit is zeker positief, maar het is slechts een eerste stap.

Het Catalaans Parlement zal nu gevolg geven aan het referendum en de onafhankelijkheid uitroepen. België moet de nieuwe staat erkennen. Het volstaat niet om naar de EU te verwijzen. België heeft de bevoegdheid om Catalonië te erkennen en moet dat ook doen. Vlaanderen heeft de bevoegdheid om met de nieuwe staat verdragen af te sluiten en zo impliciet Catalonië te erkennen als volwaardige partner. Vlaanderen moet dat dan ook doen.

De nieuwe staat kan in ieder geval ten volle rekenen op de steun van de V&W-fractie. We zullen ervoor zorgen dat elke partij kleur moet bekennen in het Parlement. De Catalaanse les in democratie zal ook weerklinken in de Belgische Kamer. Beloofd!