De zes Brusselse politiezones: inzetten op veiligheid!

Foto (c) M0tty, CC BY SA 3.0

Het blijft stil in de federale Kamer over de fusie van de zes Brusselse politiezones. Enkel sp.a’er Johan Vande Lanotte heeft een wetsvoorstel ingediend. Voor de rest: communautaire stilstand. Nochtans is de fusie noodzakelijk om te zorgen voor onze veiligheid. Daar zijn alle Vlaamse partijen het over eens. Wie inzet op veiligheid, moet ook inzetten op de fusie van de zes politiezones. V&W dient een wetsvoorstel in tot oprichting van één politiezone.

Het was nogal anders vorige legislatuur. In de Senaat werd een voorstel tot fusie ingediend door Bert Anciaux (sp.a), Bart Tommelein (Open Vld), Dirk Claes (CD&V), Karl Vanlouwe (N-VA), Ludo Sannen (sp.a) en Huub Broers (N-VA). In de Kamer werd een wetsvoorstel ingediend door Renaat Landuyt (sp.a). N-VA’ers Ben Weyts, Siegfried Bracke, Koenraad Degroote en Jan Van Esbroeck nemen de tekst van sp.a over en dienen hem op hun beurt in. Vorige legislatuur hebben de vier traditionele partijen dus wel initiatief genomen om de politiezones te fuseren.

Laten we even een kijkje nemen in het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Dit parlement is niet bevoegd om de fusie te stemmen, maar het is blijkbaar een ideaal instrument om de communautaire trom te roffelen. Alle Vlaamse partijen zijn er eensgezind, over de grenzen van meerderheid en oppositie. Ook die partijen die zwijgen over de fusie in de Kamer.

Open Vld-fractievoorzitter Els Ampe verklaart: ‘Open Vld is een vurig voorstander van de fusie van de Brusselse politiezones. Een eengemaakte politiezone maakt de Brusselse instellingen doorzichtiger en efficiënter’. Brigitte Grouwels (Cd&V) zit op dezelfde golflengte: ‘Het Brussels regeerakkoord voerde één verantwoordelijke in voor de coördinatie van het veiligheids- en preventiebeleid in Brussel, maar tot een fusie van de 6 politiezones, waar wij op aandrongen, is het jammer genoeg niet gekomen’.

N-VA-fractievoorzitter Johan Van den Driessche heeft hierover zelfs een resolutie ingediend in het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. In vele persberichten toont hij zich een hevig voorstander van de fusie van de zes politiezones.

Lees hier het V&W-wetsvoorstel tot oprichting van een politiezone Brussel-Hoofdstad.

Zelfs Annemie Maes van Groen pleit voor een politiehervorming, waarbij de nabijheidspolitie centraal staat in één gewestelijke politiezone, onder leiding van de minister-president en gecontroleerd door het parlement. ‘Eén politiezone zou een stap vooruit zijn’, vindt ook Jef Van Damme (sp.a). Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) wijst erop dat het Vlaams Belang de eerste was om aan te dringen op een fusie van de zones.

Eigenlijk is dit toch wel heel doorzichtig. Men zwijgt in de federale Kamer die bevoegd is, maar men ‘toetert’ volop in het Brusselse Parlement dat niet bevoegd is. De spindoctors zijn weer eens creatief geweest: communautaire standstill in de Kamer en de communautaire toeter te Brussel. Gaat de kiezer echt in die val trappen?

Op een parlementaire vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang) antwoordt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) dat hij zelf geen initiatief neemt. Hij stelt: “… het lijkt mij meer opportuun om een eventueel initiatief ter zake een uitkomst te laten zijn van een politiek en parlementair debat. Dat is noodzakelijk om de wetgeving op de geïntegreerde politie ter zake te wijzigen”.

Vermits alle Vlaamse partijen het eens zijn, althans te Brussel, nemen we hen op hun woord. Vermits de minister een parlementaire debat opportuun acht, bedienen we hem op zijn wenken. De V&W-fractie dient een eigen wetsvoorstel in om de zes politiezones te fuseren. De samensmelting van hogerhand opleggen kan wel degelijk. Nu willen we graag eens zien wie de moed van zijn overtuiging gaat hebben en ons voorstel zal steunen.