Vuye: “Waarom zou Catalonië niet mogen wat België deed in 1830?”

De eerste minister heeft het Spaanse geweld in Catalonië veroordeeld, maar kijkt nu naar Europa voor een oplossing. Nochtans zit hij zelf in de Europese Raad. Hendrik Vuye vraagt premier Michel om een duidelijk signaal te geven aan Europa, dat bij monde van Marianne Thyssen heel eigenaardige dingen zegt. “Is zij de vertegenwoordiger van de Partido Popular in de Europese Commissie?”

Wanneer de staat geweld gebruikt moet dat proportioneel zijn volgens Thyssen. “Fout”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer. “Het criterium inzake mensenrechten is veel strenger. Geweld vanwege een overheid kan enkel wanneer het absoluut noodzakelijk is, en dat was het Spaanse geweld zeker niet!” Volgens Vuye moet de EU dit dan ook onvoorwaardelijk veroordelen. Het is flagrant in strijd met artikel 2 van het EU-verdrag dat de rechtstaat en de mensenrechten vooropstelt.

Rule of law

En de Catalanen, ze moeten volgens Thyssen, ‘the rule of law’ volgen. Inderdaad, maar wat is ‘the rule of law’? Dat is niet zomaar eender wat in de wet of in de Grondwet staat. Volgt men deze EU-interpretatie, dan heeft nazi-Duitsland volgens ‘the rule of law’ gehandeld. “Evident niet”, zegt Vuye. “De ‘rule of law’ betekent net dat de burgers politieke rechten hebben ten opzichte van de staat.”

  • Een grondwet die aan het leger een politieke rol toekent, wat de Spaanse Grondwet doet, dat is net in strijd met ‘the rule of law’.
  • De Spaanse regering die helemaal niet luistert naar de Catalanen, dat is in strijd met ‘the rule of law’.
  • De Spaanse regering die tot 20 maal toe weigert te onderhandelen, ondanks het duidelijk signaal uit Catalonië, dat is in strijd met ‘the rule of law’.
  • De Spaanse regering die op het punt staat om het leger in te zetten in Catalonië, dat is in strijd met ‘the rule of law’.

Onafhankelijkheid

En dan zegt mevrouw Thyssen: “de Catalanen kunnen hun onafhankelijkheid niet uitroepen, want het staat niet in de Spaanse Grondwet.”

“Dat moet u toch streng veroordelen, mijnheer de eerste minister?”, gaat Vuye verder. “Dat is toch net wat de Belgen – weliswaar ongelukkigerwijze – deden in 1830? Waarom zouden de Catalanen dat dan niet mogen?”

De Catalanen hebben ook politieke rechten. V&W steunt hen in de uitoefening ervan. Dat is democratie. Dat is ‘the rule of law’.

Het Canadese Hooggerechtshof heeft in de Québec-zaak (1998) duidelijk gesteld dat wanneer een deelstaat de wil uit in een referendum om zich af te scheuren, de andere deelstaten en de federale overheid de verplichting hebben om onderhandelingen op te starten. Dit geldt ook voor de Spaanse regering, maar dat weigert ze nu al 20 keer.

In de Kosovo-case (2010) heeft het Internationaal Gerechtshof duidelijk gesteld dat geen enkele regel van internationaal recht een eenzijdige afsplitsing verbiedt. Het Catalaanse volk heeft duidelijke taal gesproken in het referendum vorige zondag. Het democratisch verkozen Catalaanse Parlement heeft de democratische legitimiteit om de onafhankelijkheid uit te roepen. Dat is allemaal in overeenstemming met ‘the rule of law’.