Catalonië: Kamer verwerpt V&W amendement

In de Kamer dienen Vuye en Wouters een amendement in om tal van fiscale problemen op te lossen, alsook een procedure in te stellen tot erkenning van de nieuwe staat, indien de Catalanen binnenkort de onafhankelijkheid uitroepen. Maar wat doen de zelfverklaarde verdedigers van de Catalaanse onafhankelijkheid in de Kamer? De moed zakt hen in de schoenen en ze verwerpen ons amendement.

We willen wel eens weten hoe oprecht de verklaringen zijn over de Catalaanse onafhankelijkheid. Zijn al die tweetjes echt gemeend? Of gaat het om politieke praatjes van laag allooi? De V&W-fractie is dus even creatief geweest. We dienen een amendement in op een ontwerp dat vandaag besproken wordt in plenaire vergadering. Dan moet er gestemd worden.

Op de agenda van de Kamer staat een ontwerp van de regering ‘houdende diverse fiscale bepalingen’. En geloof het of niet, maar een eventuele onafhankelijkheid van Catalonië stelt heel wat fiscale problemen. Wat gebeurt er met de belastingverdragen afgesloten met Spanje? Mag de Belgische fiscus informatie uitwisselen met de nieuwe Catalaanse overheid zolang deze niet is erkend? Bovendien wat met de historische fiscale gegevens, deze zitten niet in Barcelona, maar wel in Madrid? Dergelijke problemen moet men regelen. En dat zal men echt moeten doen. Wanneer België in 1830 zijn onafhankelijkheid uitroept – net zoals de Catalanen nu – heeft het immers tot 1839 (verdrag van de XXIV artikelen) geduurd vooraleer België definitief internationale erkenning kreeg.

Ons amendement beoogt al deze problemen op te lossen. Zo een overgangsregeling kan natuurlijk geen eeuwigheid duren. Daarom vragen we in ons amendement ook aan de Belgische regering om, van zodra het Catalaans Parlement de onafhankelijkheid uitroept, onderhandelingen op te starten met het doel de nieuwe staat te erkennen.

En wat doen de zelfverklaarde verdedigers van de Catalaanse onafhankelijkheid in de Kamer? De moed zakt hen in de schoenen en ze verwerpen ons amendement. Alleen Vlaams Belang stemt mee met V&W. En straf, een deel van cdH stemt voor, andere leden van cdH onthouden zich. Wie had dat gedacht? We vermoeden dat het een vergissing is. Maar de Vlaamse partijen, ze stemmen allemaal tegen.

Nogmaals blijkt: tweeten is makkelijk, stemmen in de Kamer daarentegen dat vergt enkele seconden politieke moed…