V&W over de State of the Union

Een grote verrassing was het niet, de State of the Union van premier Michel. Volgens Veerle Wouters had de premier zijn toespraak beter op Tomorrowland gehouden, dan had er misschien meer pit in gezeten. Dit had het akkoord van de laatste kans kunnen zijn. Maar helaas, het verlopen van de zomer heeft vooral herfstgekibbel en onduidelijkheid meegebracht.

Het Zomerakkoord heeft een aantal goed bedoelde maatregelen, maar volgens V&W is het too little, too late. Bovendien treffen vele fiscale maatregelen voornamelijk de Vlaming. De regering is in ieder geval wel meester in het breken van beloftes: eerst het begrotingsevenwicht en nu ook de armoedebestrijding. Zij krijgen een mooi plaatsje in het vriesvak, naast het communautaire. Bekijk onderaan de integrale tussenkomst van Veerle Wouters in de Kamer.

Vennootschapsbelasting: De hervorming van de vennootschapsbelasting is een goede zaak, maar gaat het plan van de minister van Financiën ver genoeg? Veel kmo’s vrezen dat alle bijkomende maatregelen in het kader van deze hervorming nadelig zullen uitdraaien. “De kmo’s zijn ons economisch weefsel. Kijk deze hervorming grondig na en neem hun opmerkingen ter harte!”

Effectentaks: Over fiscale rechtvaardigheid is al veel inkt gevloeid. De effectentaks zou kaderen in die rechtvaardigheidsoefening. Maar voorlopig zijn er nog altijd geen definitieve teksten. “Hoopt men stilletjes dat het bij de Raad van State zal stranden?” Bovendien kunnen we die taks bezwaarlijk rechtvaardig noemen, wanneer het merendeel ervan door de Vlaming betaald zal worden. Ook de roerende voorheffing is in die zin een Vlaamse taks. En intussen blijft onze fiscale wetgeving uitermate complex. De eenvoudige belasting is ver zoek.

Arco: Het Arco-debacle zou een oplossing krijgen in het kader van het Zomerakkoord, maar ook hier zijn er nog geen concrete teksten. Er wordt veel geld verspild aan dure advocaten, maar het is bijzonder twijfelachtig dat Europa dit plan ooit zal goedkeuren. “Één ding is zeker. De belastingbetaler mag hier niet voor opdraaien!”

Redesign: Waar het Zomerakkoord niet over spreekt, is de beruchte “redesign” van de overheid, het grote hervormingsplan dat een besparing van 750 miljoen euro had moeten opleveren tegen 2020. De redesign is met de noorderzon vertrokken. Haar enige nalatenschap is een stevig prijskaartje voor het aanstellen van een bureau dat de redesign moest voorbereiden.

Jobs: De afname van loonhandicap is een goede zaak, alsook de herinvoering van de proefperiode. V&W is akkoord dat de werkloosheidsval moet weggewerkt worden. Werken moet lonen. “Maar is het nettoloon van de mensen wel degelijk zoveel gestegen als de regering beweert?” Ook de toename in het aantal jobs is positief, maar dat kan evengoed toegeschreven worden aan de economische conjunctuur in Europa. Daarnaast zijn veel maatregelen goed bedoeld (500 euro onbelast bijverdienen, flexijobs), maar het gevaar bestaat dat heel wat fulltime jobs verloren kunnen gaan. “Dat kan niet de bedoeling zijn!”