Wouters: “Schaf de dotaties aan Laurent en Astrid af”

De regering-Michel is de beste bondgenoot van Laken: de monarchie kost de belastingbetaler voortaan jaarlijks 36,4 miljoen euro. En prins Laurent, die nog op een sanctie wacht voor zijn diplomatieke blunder met China, krijgt intussen een mooie bonus. Veerle Wouters ondervraagt premier Michel in de Kamer.

Het was gisteren een hoogdag van de monarchie onder het motto sweet sixteen. “Maar de begroting bezorgt de monarchie zelfs sweet dreams“, zegt Veerle Wouters. De dotatie en de civiele lijst gaan er flink op vooruit onder de besparingsregering-Michel. Prins Laurent: 6.000 euro extra. Prinses Astrid: 6.000 euro extra. Koning Albert: 19.000 euro extra. Koning Filip: 235.000 euro extra. “Voor de koninklijke familie werkt de tax shift in ieder geval bijzonder goed, ze ontvangen steeds meer op hun rekening. Elk jaar een mooie bonus…”

Wat Laurent betreft is dit wel bijzonder wrang. Premier Michel had aanvankelijk een sanctie aangekondigd nadat Laurent, zonder toestemming van de regering, een diplomatiek bezoek bracht aan het Chinese leger. “Even lijkt het erop dat de ‘sweet dreams’ van Laurent ‘broken dreams’ gingen worden. Maar neen, in plaats van een sanctie, ontvangt hij een bonus van 6.000 euro!” laakt Wouters.

Op onze parlementaire vraag heeft premier Michel geantwoord dat hij op 25 september de advocaat van Laurent heeft ontvangen. We zijn nu een maand verder, maar we horen niets meer van dit dossier. “Wanneer gaat de regering aan de Kamer een voorstel doen tot inhouding op de dotatie van Laurent? U begrijpt toch dat we de begroting 2018 met een bonus voor Laurent niet kunnen stemmen zonder dat dit eerst is geregeld?”

Premier Michel stelde dat hijzelf en de ministerraad zich zullen buigen over de antwoorden van de advocaat van de prins, maar Laurent kan perfect naar de Kamer komen om verantwoording af te leggen. Veerle Wouters vraagt namens de Vuye&Wouters-fractie om zo snel mogelijk een parlementair debat te beginnen. Maar allicht ziet de premier dat niet helemaal zitten…

Win for life

Werken belonen is het motto van deze regering. Maar of “werken” hier beloond wordt, durven we te betwijfelen. De activiteitenverslagen van prins Laurent, maar ook die van alle andere leden van de koninklijke familie, zijn nog nooit besproken in het parlement, evenmin het verslag van de voorzitters van het Rekenhof over de bestedingen. “Waar is de transparantie? Verdragen zij soms het daglicht niet?” vraagt Wouters.

De paars-groene regering-Verhofstadt heeft Laurent in 2001 een dotatie toegekend. Dit betekent dat Laurent in 2018 meer dan 5 miljoen euro aan belastingsgeld heeft ontvangen. Prinses Astrid heeft een dotatie sedert 2000 en zal bijna 6 miljoen euro hebben ontvangen aan belastingsgeld. Maar noch Astrid, noch Laurent zullen ooit de troon bestijgen. “Dit is win for life. Een persoonlijke gunst omdat ze koningskinderen zijn. Wat mijn fractie betreft is maar een maatregel de juiste: de afschaffing van deze overbodige dotaties!” aldus Wouters.