Fusie Brusselse politiezones absoluut noodzakelijk! (Rellen Brussel)

Foto (c) BEKAHMOLONY_, Twitter.com

De organisatie van de politie te Brussel moet efficiënter. De V&W-fractie heeft al een voorstel ingediend om de zes politiezones te fuseren. We willen inzetten op veiligheid, schreven we toen. Dat dit absoluut noodzakelijk is, blijkt nogmaals dit weekend.

Het is weer eens een weekend geweest te Brussel. Na een voetbalmatch – in het buitenland dan nog – breken zware rellen uit. Men plundert winkels. De Brusselse politie slaagt er niet in de rellen te voorkomen. Meer nog, men slaagt er zelfs niet in om ook maar één amokmaker te arresteren. Voor de handelaars en de inwoners is het weer een zwarte dag. De Brusselse politie schiet tekort. Er waren te weinig manschappen voorzien, getuigen anoniem enkele agenten. De schade loopt hoog op.

Communicatie vs beleid

Soms gelooft een mens zijn ogen en oren niet. In de Kamer blijft het oorverdovend stil bij de Vlaamse partijen van de regering-Michel wanneer het gaat over de fusie van de Brusselse politiezones. In het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest daarentegen weerklinkt de roep tot fusie van de zes bestaande politiezones bijzonder luid. Alle Vlaamse partijen zijn er eensgezind, zelfs over de grenzen van meerderheid en oppositie.

Open Vld-fractievoorzitter Els Ampe verklaart: “Open Vld is een vurig voorstander van de fusie van de Brusselse politiezones. Een eengemaakte politie- zone maakt de Brusselse instellingen doorzichtiger en efficiënter”.

Brigitte Grouwels (CD&V) zit op dezelfde golflengte: “Het Brussels regeerakkoord voerde één verantwoordelijke in voor de coördinatie van het veiligheids- en preventiebeleid in Brussel, maar tot een fusie van de 6 politiezones, waar wij op aandrongen, is het jammer genoeg niet gekomen”.

N-VA-fractievoorzitter Johan Van den Driessche toont zich in vele persberichten hevig voorstander van de fusie van de zes politiezones. Alleen, de fusie van de Brusselse politiezones is geen bevoegdheid van het Brusselse Parlement, maar wel van de Kamer. En daar is het oorverdovend stil bij de Vlaamse regeringspartijen.

Klap op de vuurpijl is wel dat N-VA in het Brusselse Hoofdstedelijk Parlement een resolutie indient waarbij men aan minister-president Rudi Vervoort (PS) vraagt werk te maken van de fusie van de zes politiezones. Men vraagt hem concreet: “de intergemeentelijke solidariteit te verankeren in de oprichting van één Brusselse politiezone”.

Voorstel van resolutie

V&W steunt de resolutie ingediend in het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Alleen, dit is niet de bevoegdheid van Brussels minister-president Vervoort, maar wel van federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Om onze Brusselse collega’s parlementairen te helpen, dient V&W samen met Barbara Pas (Vlaams Belang) dezelfde resolutie in de Kamer in. We stellen dezelfde vragen aan minister Jan Jambon. We zien alvast uit naar zijn antwoorden.

Wanneer men de communautaire trom roffelt, doet men dat toch best daar waar iemand de muziek kan horen? En de concertzaal waar men dit soort van deuntjes hoort te spelen is niet het Brusselse Parlement, maar wel de Kamer.