Vuye en Wouters willen Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap afschaffen

Brussel Skyline. Foto (c) Erasmushogeschool Brussel, Flickr.com, CC BY 2.0

De Franstaligen zien het groots. De op te richten Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap moet een megalomaan project worden met rechtspersoonlijkheid en een eigen assemblee. Vuye en Wouters dienen in de Kamer een wetsvoorstel in om dit nutteloos overlegorgaan, dat handenvol geld gaat kosten, af te schaffen.

Bij de zesde staatshervorming (2011-’14) heeft men een hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel in het leven geroepen. Het is een overlegorgaan over gewestbevoegdheden als mobiliteit en verkeersveiligheid. Maar ze bestaat nog niet echt. De hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel staat wel in de bijzondere wet van 8 augustus 1980, maar ze moet nog worden opgericht. De drie gewesten moeten een samenwerkingsakkoord sluiten om ‘de nadere regels’ vast te leggen.

Zolang er geen samenwerkingsakkoord is, weten we dus helemaal niet hoe de hoofdstedelijke gemeenschap werkt, wie de vertegenwoordigers zijn, … Al evenmin weten we of de hoofdstedelijke gemeenschap beschikt over rechtspersoonlijkheid, organen, personeel, een vermogen of een begroting.

De hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel is slechts een overlegorgaan. Nutteloos, dus.

De hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel is uiteindelijk slechts een orgaan dat overleg moet bevorderen. Niemand zal – of kan – bezwaar hebben tegen overleg. Het is evident dat overleg tussen de drie gewesten omtrent mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken noodzakelijk is.

Maar is het nuttig om hiervoor een nieuw orgaan op te richten? Het staatsrecht kent meerdere instrumenten die samenwerking mogelijk maken, waaronder het samenwerkingsakkoord. Om samenwerkingsakkoorden te sluiten, is het echt niet nodig een hoofdstedelijke gemeenschap op te richten. In die zin is het een nutteloos orgaan. Het brengt niets bij. Wel is het Belgische institutionele landschap nog wat ingewikkelder geworden.

Bekijk hier het wetsvoorstel van Vuye en Wouters tot afschaffing van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel.

Megalomaan

Maar de Franstaligen zien het groots. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft het voortouw genomen om de hoofdstedelijke gemeenschap op te richten. Hij heeft aan de minister-presidenten van Vlaanderen en Wallonië een voorstel bezorgd. In dit voorstel komt er een intergouvernementeel comité, met vertegenwoordigers van de gewestregeringen, de federale regering, de provincies Waals-Brabant en Vlaams-Brabant en de gemeenten. Er komt ook een assemblee. Bovendien krijgt de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel rechtspersoonlijkheid.

Dit megalomane project is onmiddellijk afgewezen door de Vlaamse regering. Terecht, want dergelijke hoofdstedelijke gemeenschap gaat handenvol geld kosten, dit terwijl men aan de bevolking grote inspanningen vraagt om de schuldenberg te saneren.

Omdat we echt geen geld te veel hebben en omdat de Vlaamse belastingbetaler niet nog maar eens moet betalen voor een zoveelste nutteloos orgaan, dient V&W een wetsvoorstel in om de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel af te schaffen.