De royale reserve van de koninklijke schenking

Foto (c) Bru-nO, pixaybay.com, CC0

De koninklijke schenking boekt de voorbije vijftien jaar 35 miljoen euro aan overschotten, titelt De Tijd op 28 oktober. Dit is opmerkelijk want het jaarlijkse werkingsbudget bedraagt amper 6 miljoen euro… Waar komt dit royale overschot vandaan?

Wat is de koninklijke schenking? Het is een autonome overheidsinstelling die instaat voor het beheer van de goederen eertijds nagelaten door Leopold II. Ze is onderworpen aan het toezicht van de FOD financiën en van het Rekenhof. De schenking valt dus onder de bevoegdheid van de minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) .

De koninklijke schenking stelt goederen ter beschikking van de koninklijke familie: het kasteel van Belvédère (Albert II en Paola), villa Schonenberg gebouwd in 2002 op het domein Stuyvenberg (Astrid en Lorenz), de villa Clementine te Tervuren (Laurent en Claire), het kasteel van Ciergnon (buitenverblijf vorsten), jachtgronden in de Ardennen, de helft van het park van Laken, de koninklijke serres, de bijgebouwen van Laken, … Ook sommige goederen van openbaar nut behoren tot het patrimonium van de koninklijke schenking, zo het arboretum te Tervuren en de Japanse toren en het Chinees paviljoen te Laken.

Zuinigheid met vlijt, bouwt huizen als kastelen

De koninklijke schenking heeft dus 35 miljoen kasreserve opgebouwd. Het kasteel van Ciergnon is eigendom van de koninklijke schenking. Koning Filip wil zijn buitenverblijf nu beveiligen. Kostprijs: 700.000 euro. Een fluitje van een cent gelet op de royale kasreserve. Maar ze zijn zuinig, zelfs gierig bij de koninklijke schenking. Elke koffieboon wordt geteld.

Die 700.000 euro zullen betaald worden door de belastingbetaler. En minister Jan Jambon (N-VA) bevoegd voor de Regie der gebouwen is hiermee akkoord. Zo is het natuurlijk makkelijk om zo’n grote kasreserve op te bouwen. Als er facturen binnenkomen, dan stuurt men ze gewoon door naar de regering-Michel. En de regering-Michel, die stuurt op zijn beurt de factuur door naar de belastingbetaler. Klaar is kees.

Effen rekening maakt goede vrienden

Er is nauwelijks transparantie over de financiële gang van zaken bij de koninklijke schenking. De laatste rekeningen van de schenking gepubliceerd op de webstek van het ministerie van Financiën dateert van 2014. Onder de regering-Michel zijn dus geen nieuwe rekeningen meer gepubliceerd.

Genoeg redenen om de bevoegde minister Johan Van Overtveldt (N-VA) enkele vragen te stellen. Waar komt dit royale overschot vandaan? Kan de schenking zelf niet instaan voor de kosten van de beveiliging van het buitenverblijf van de koning in Ciergnon? En komt ze er ooit, de financiële transparantie? Wil de koninklijke schenking eens klare wijn schenken?