Politieke partijen rekenen zichzelf 1,2 miljoen euro rijker

Foto (c) Kiwiev, CC0

De dotaties aan de politieke partijen swingen de pan uit. Uit de begroting 2018 blijkt dat de financiering die de Kamer toekent aan de politieke partijen wordt verhoogd met 1,2 miljoen euro. Vuye en Wouters dienen een wetsvoorstel in om de indexering van de dotaties aan de politieke partijen af te schaffen. Ze dienen ook een amendement op de begroting in om de huidige verhoging ongedaan te maken.

In 2017 ontvangen de politieke partijen 29.169.000 euro van de Kamer. In 2018 wordt dit bedrag opgetrokken tot 30.347.000 euro. Dit is een stijging met 1,2 miljoen euro. Zo wordt het vermogen van de politieke partijen steeds groter. In juni berekenen Jef Smulders en Bart Maddens (KULeuven) dat het totale vermogen van de tien belangrijkste politieke partijen is gestegen van 72,7 miljoen euro in 1999 naar 139,5 miljoen euro in 2016.

V&W blijft niet bij de pakken zitten. We hebben in het verleden reeds twee wetsvoorstellen ingediend:

Ook deze keer gaan we aan de slag. We dienen een amendement in op de begroting om de verhoging van 1,2 miljoen euro ongedaan te maken. Trop is te veel en te veel is trop.

Tegelijk dienen we een wetsvoorstel in om, in afwachting van een grondige hervorming en beperking van de partijfinanciering, minstens de indexering van de bedragen af te schaffen. Dit is een absoluut minimum. Daar kan toch niemand tegen zijn? Hebben de andere partijen de moed van hun overtuiging?

Bekijk hier het wetsvoorstel en amendement van Vuye en Wouters.