Regering weigert te besparen op dik betaalde postjes bij de NBB

Gisteren heeft V&W in de Kamer een amendement ingediend om een nutteloos orgaan af te schaffen: het College van Censoren van de Nationale Bank van België (NBB). De politieke partijen parkeren er hun hovelingen. Behoeft het dus enige verwondering dat ons amendement werd verworpen? Op dik betaalde postjes wordt blijkbaar niet bespaard.

Gisteren heeft de Kamer een wet houdende diverse financiële bepalingen gestemd. Dit is een ‘rommelkamer-wet’ die over allerlei zaken gaat: de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM), de Deposito- en Consignatiekas, het Wetboek Inkomstenbelastingen, …

Ook het statuut van de Nationale Bank (NBB) wordt gewijzigd. V&W heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een amendement in te dienen om een nutteloos orgaan af te schaffen: het College van Censoren.

Nog nooit van gehoord, denk je. Wel, dat is echt niet abnormaal, men hoort er ook niets over. Dit college wordt smalend het college van de “gebuisde regenten” genoemd en bestaat uit tien leden. Politieke partijen parkeren er hun hovelingen.

Mocht het College van Censoren ooit worden afgeschaft, dan zou wellicht niemand het orgaan missen.

Bij het ontstaan van de Nationale Bank in 1850 controleert het college de begroting van de bank en voert het inspecties uit bij de 42 agentschappen. Deze agentschappen hebben intussen echter de deuren gesloten. Momenteel rest het college enkel nog de taak van auditcomité van de bank. Het College van Censoren kan echter alleen adviezen formuleren. Het is de Regentenraad die de rekeningen goedkeurt.

In haar boek over de Nationale Bank (De geldmakers. Achter de schermen van de Nationale Bank van België, 2017), schrijft Véronique Goossens “Mocht het College van Censoren ooit worden afgeschaft, dan zou wellicht niemand het orgaan missen”.

Ons amendement is verworpen. Helaas, de besparingsregering-Michel heeft weer eens een besparing gemist. Het College van Censoren blijft bestaan. Zo zal de Belgische begroting wel altijd een bodemloos vat blijven. En een regering met of zonder PS, dat maakt echt geen verschil.