Zijn er dan alleen domme vrouwen in België?

De Kamer heeft gisteren een wet gestemd die bepaalt dat het Directiecomité van de Nationale Bank (NBB) voortaan nog zal bestaan uit maximum 6 leden. Vuye en Wouters dienen een amendement in om een evenwichtige vertegenwoordiging van de geslachten in de samenstelling van het comité in te voeren. De regering-Michel stemde ons amendement weg.

Op zich een goede zaak. Vandaag kunnen er nog 6 tot 8 leden zijn. Elke vermindering is een besparing. Bij de laatste samenstelling van het Directiecomité was het al de bedoeling om het te houden bij 6 leden. Alleen, er bleek geen vrouw bij te zijn. Men heeft dan maar een zevende lid benoemd.

Voor V&W is het duidelijk dat steeds de beste kandidaat moet worden benoemd. Alleen, men maakt ons wel niet wijs dat er in België geen verstandige vrouwen zouden zijn. Daarom hebben we een amendement ingediend dat stelt dat het Directiecomité moet bestaan uit personen van verschillend geslacht.

Lees hiet het amendement zoals ingediend door V&W in de plenaire vergadering van 23 november 2017.

Dit is toch een evidentie? Mocht men effectief altijd de beste kandidaat kiezen, dan zullen er ook vrouwen zetelen in het Directiecomité. Helaas leert de laatste benoemingsronde dat niet altijd de beste kandidaat, maar wel de kandidaat met het juiste politieke kleurtje wordt gekozen. We moeten de beleidsmakers dan maar een beetje helpen door hen te verplichten om een Directiecomité te benoemen dat bestaat uit personen van een verschillend geslacht.

Sommige politieke partijen beseffen blijkbaar nog altijd niet dat we in de 21ste eeuw leven. Ze beseffen niet dat gelijkheid van vrouwen en mannen in onze maatschappij een fundamentele regel is. Ze beseffen niet dat deze gelijkheid wordt gewaarborgd door de Grondwet, het Europees Mensenrechtenverdrag, het EU-verdrag, …

Ons amendement is weggestemd door de regering-Michel. Triest, een gemiste kans.

Directiecomité van de NBB