De regering-Michel, het “dream team” van de monarchie (dotatie Laurent)

In een brief van zijn raadsman, verdedigt prins Laurent zich tegen een mogelijke intrekking van zijn dotatie naar aanleiding van zijn aanwezigheid op een feest van het Chinese leger in de Chinese ambassade. De regering pakt deze zaak bijzonder slecht aan en getuigt van juridisch knoeiwerk. Vuye & Wouters stellen een parlementaire vraag aan premier Michel en roepen de republikeinse partijen op hun wetsvoorstel, dat de dotatie aan Laurent laat uitdoven, te steunen.

Zoals elke burger heeft ook een prins het recht om zich te verdedigen. Dat deed Laurent ook deze ochtend in een brief die door zijn raadsman werd vrijgegeven. De prins stelt onder meer dat premier Michel nog niet zou hebben geantwoord op de conclusies die zijn raadsman de premier heeft overhandigd in september 2017. Hij wijst er ook op dat sommige begrippen in de wet van 27 november 2013 (de dotatiewet) vaag zijn.

Lees hier de parlementaire vraag van Veerle Wouters aan premier Michel over de brief van prins Laurent.

We maken er geen geheim van geen grote voorstanders van de monarchie te zijn, maar de prins heeft hier een punt. De wetgeving moet in overeenstemming zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en zoals Vuye en Wouters al in hun boek De maat van de monarchie hebben aangetoond, zijn bepaalde aspecten van de wet inderdaad in strijd met de mensenrechten.

Zo zijn bepaalde begrippen in de wet als vertegenwoordigingsactiviteiten met buitenlandse autoriteiten bijzonder vaag omschreven. De reden voor dit gebrek aan goed afgelijnde definities is dat er op de monarchie een taboe rust. Bij de parlementaire voorbereiding van de wet van 27 november 2013 heeft men nagelaten hier een echt debat over te voeren, met alle gevolgen van dien.

Premier Michel heeft op parlementaire vragen van Veerle Wouters in de Kamer tot tweemaal toe verklaard dat hij de regels aan de prins zou toelichten, maar is dat wel gebeurd? Die spelregels zijn een voorwaarde om te mogen genieten van het systeem waar de prins vrijwillig in is gestapt. Maar dan moeten de spelregels ook voldoende duidelijk zijn. De bal ligt dus in het kamp van de regering.

Win for life

De brief van Laurent toont nogmaals aan dat het geen enkele zin heeft om een dotatie te verschaffen aan leden van de koninklijke familie die nooit de troon zullen bestijgen. Dotaties moeten functioneel zijn. Dit betekent dat er een band moet zijn met het uitoefenen van de koninklijke functie, zoals het geval is voor een troonopvolger of een koning die is afgetreden.

In het geval van Laurent en Astrid gaat het om een ‘win for life’, daar zij nooit de troon zullen bestijgen. Vuye & Wouters hebben een wetsvoorstel ingediend om de dotaties van Astrid en Laurent te laten uitdoven over een periode van vijf jaar. Dit is wat ons betreft de enige rationele oplossing.