Wouters: “Prins Laurents ‘win for life’ kostte ons al 5 miljoen euro”

De regering rijdt zich juridisch vast in de zaak-Laurent. Premier Michel krijgt de prins de regels niet uitgelegd, de beloofde sanctie is er nog steeds niet, en leden van zijn regering schenden de onpartijdigheid door domme uitspraken te doen. “U maakt er een potje van”, zegt Veerle Wouters in de Kamer. “De waarheid is dat de prins nooit een dotatie had mogen krijgen.”

De wet van 27 november 2013 (de ‘dotatiewet’) stelt dat de regering, na de prins te hebben gehoord, een inhouding op de dotatie kan voorstellen aan de Kamer. Tot nu toe hebben we nog geen enkel voorstel gezien. “Juridisch is het in de soep aan het draaien”, zegt Veerle Wouters tegen premier Michel. “Nu zijn we al zover gekomen dat de advocaat van Laurent zich op het Mensenrechtenverdrag beroept. Niet geheel ten onrechte overigens…”

Uit de brief van de advocaat van de prins blijkt ook dat premier Michel zelfs nog niet heeft geantwoord op de memorie die de advocaat hem op 25 september heeft overhandigd. Normaal is de termijn om te antwoorden één maand. Is het hangijzer te heet?

Reeds tweemaal heeft de premier in de Kamer op vragen van Vuye & Wouters geantwoord dat hij de prins de gedragsregels ging uitleggen. Maar heeft hij dat wel gedaan? En wat heeft hij gezegd? Blijkbaar heeft de prins er niet veel van begrepen. Wouters: “Ofwel bent u als eerste minister-pedagoog niet duidelijk genoeg, ofwel wil de prins niet luisteren…”

De stoere verklaringen van staatssecretaris Francken geven alleen maar munitie aan prins Laurent

Voorstellen in de Kamer zien we niet, maar wel leden van de regering die voor de deur van Wetstraat 16 stoere verklaringen afleggen dat de prins maar klacht moet indienen bij Unia. Een vernederende en domme uitspraak dat een flagrante schending is van de onpartijdigheid waarvan de regering moet getuigen. “Uw regering moet het vermoeden van onschuld respecteren.”

“Als u de advocaat van Laurent munitie wil geven, dan moet uw regering vooral zo verder doen”, zegt Wouters. De regering botst hier op de grenzen van de wet van 2013. De waarheid is dat de prins nooit een dotatie had mogen krijgen.

Laurent heeft de schatkist al meer dan 5 miljoen euro gekost, om wat te doen?

Vuye & Wouters kaartten de zaak-Laurent al eerder aan bij premier Michel, meer dan een maand geleden, en kregen toen nagenoeg hetzelfde antwoord: “We zijn ermee bezig.” Intussen breekt de winter aan en is het nog steeds wachten op een initiatief van de regering. De premier beloofde om nog voor het einde van het jaar de zaak te agenderen op de ministerraad. Hij wou echter niet de “juridische fout maken” hier verder details over te geven. Niet dat het had opgevallen tussen alle andere juridische fouten…

“Laurent heeft de schatkist al meer dan 5 miljoen euro gekost, om wat te doen? Astrid al meer dan 6 miljoen euro gekregen, om wat te doen? Beide excellenties krijgen bij de begroting 2018 nog eens 6.000 euro extra. Hoe kan u toch maar blijven verantwoorden dat ze recht zouden hebben op deze win for life? Schaf die dotaties toch gewoon af”, besluit Wouters.