Fiscale discriminatie grensarbeiders: eindelijk wettelijke oplossing

Vanaf 2018 zal de administratie het belastingvoordeel voor personen ten laste toewijzen aan de partner die er het meeste voordeel uithaalt. Dit staat in een wetsontwerp dat unaniem werd goedgekeurd in de Kamercommissie Financiën. Kamerlid Veerle Wouters reageert verheugd: “Na jarenlang aandringen is er eindelijk een wettelijke oplossing voor tienduizenden grensarbeiders!”

Sinds jaar en dag zijn gehuwde grensarbeiders het slachtoffer van een flagrante fiscale discriminatie: in tegenstelling tot feitelijk samenwonenden kunnen zij niet kiezen wie de kinderen ten laste neemt. De fiscus wijst daarom de kinderen automatisch toe aan de partner met het hoogste inkomen, veelal het inkomen van de partner die over de grens gaat werken. Maar omdat dit inkomen in België vrijgesteld is, verliezen zij het belastingvoordeel. “Een modaal gehuwd grensarbeidersgezin met twee kinderen loopt per jaar al snel 1.000 euro mis”, legt Veerle Wouters uit.

Na acht jaar is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel

Wouters diende zowel deze als vorige legislatuur een wetsvoorstel in en had de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie (C-303/12), het Grondwettelijk Hof (68/2014) en het Hof van Beroep te Antwerpen (22.09.2015) aan haar kant. Toch kwam het nooit tot een wetswijziging. “Vandaag heeft de regering eindelijk het licht gezien”, zegt Wouters. “De huidige regeling blijft behouden, maar vanaf aanslagjaar 2018 zal de administratie het belastingvoordeel ambtshalve toewijzen aan de partner met een lager inkomen indien dat voordeliger blijkt.”

Wat met 2017 en eerder?

De nieuwe regeling treedt in werking vanaf aanslagjaar 2018. Voor aanslagjaar 2017 wordt de regeling administratief toegepast (circulaire 2017/C/31 dd. 18.05.2017). Voor de voorgaande jaren zal de belastingplichtige echter zélf om ambtshalve ontheffing moeten vragen, wat alleen kan indien er nog geen bezwaar werd ingediend dat heeft geleid tot een definitieve beslissing nopens de grond van de zaak. “Belastingplichtigen die reeds bezwaar hebben ingediend zijn eraan voor de moeite”, zegt Wouters.

Belastingplichtigen die nog geen bezwaar hebben ingediend, kunnen een verzoek tot ambtshalve ontheffing indienen voor de laatste vijf jaar. “Zij doen dat best voor alle jaren samen”, geeft Wouters nog mee.