Vuye: “Een V-partij die faciliteiten handhaaft, dat is pas surrealisme” (Ronse)

De gemeenteraad van de stad Ronse heeft maandag een motie gestemd met de vraag om de faciliteiten af te schaffen. Vuye en Wouters hebben meteen een wetsvoorstel ingediend, waarop een partij prompt haar lokale afdeling in de steek liet. “Het is wishful thinking om de faciliteiten af te schaffen, stelt N-VA nu al”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer. “Een V-partij die de faciliteiten handhaaft, dat is pas surrealisme.”

De faciliteiten in Ronse beletten elke vorm van integratie. Wie het Nederlands niet beheerst heeft er minder kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De faciliteiten wegen op de stadskas en beletten Ronse om te fuseren. “Ik ben Ronsenaar en en ben daar bijzonder fier op”, zegt Hendrik Vuye. “Ronse is een prachtige stad, de parel van de Vlaamse Ardennen, maar ze is vergiftigd door de faciliteiten.”

Daarom legde de bestuursmeerderheid van CD&V-Groen, Open Vld en N-VA een motie neer, gesteund vanuit de oppositie door het Vlaams Belang. CD&V, Open Vld en N-VA zijn bovendien federale regeringspartners en vertegenwoordigers van hun lokale afdelingen. Wat gaan zij doen? Laten ze hun lokale afdelingen vallen?

Nochtans is deze motie gestemd door de gemeenteraad die alle Ronsenaars vertegenwoordigt, ook de Franstaligen. “Ik neem minister Jambon (N-VA) op zijn woord wanneer hij zegt dat de fusie van de Brusselse politiezones van onderuit gedragen moet worden”, zegt Vuye. “Wel, de afschaffing van de faciliteiten te Ronse wordt van onderuit gedragen door de gemeenteraad!”

De “V” in N-VA staat niet voor Vlaanderen, maar voor vriesvak, ook de Ronsenaars weten het nu.

Vuye en Wouters hebben alvast een wetsvoorstel ingediend, maar één partij heeft nu al haar lokale afdeling in de steek gelaten. “Het is ‘wishful thinking’ om de faciliteiten af te schaffen, stelt N-VA nu al. Een V-partij die de faciliteiten handhaaft, dat is pas surrealisme”, zegt Vuye.

Het is ook niet de eerste keer dat de Ronsenaars dit vragen. In 2008 nam de stad al een gelijkaardig initiatief. De Ronsenaars willen af van die faciliteiten. “En ze vragen het aan u, meneer de eerste minister. Gaat u zich van krommenaas gebaren, net als uw voorganger Yves Leterme in 2008?” vraagt Vuye.

Indien de Brusselse burgemeesters ongestraft de taalwet naast zich neer mogen leggen, waarom zou Ronse dat dan niet mogen?

Het ziet ernaar uit dat Ronse op haar kin mag kloppen. Men laat haar vallen als een baksteen. Vuye en Wouters gaan in ieder geval door met hun wetsvoorstel om de faciliteiten af te schaffen. Indien de Ronsenaars dan toch bedrogen worden door hun nationale tegenhangers, geeft Vuye nog een tip mee: “Schaf de faciliteiten zélf af. Het kan. Voor de Brusselse burgemeesters is de taalwetgeving al jaren een vodje papier! Wat de Brusselaars kunnen, dat kunnen de Ronsenaars ook.”