Vuye: “Het beleid dat Francken tweet, is niet het beleid dat hij voert”

De cijfers kloppen niet. Zelfs de coalitiepartners van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken (N-VA) geven toe dat het aantal erkenningen nog nooit zo hoog is geweest. In de Kamer reageert Hendrik Vuye scherp tijdens het vragenuurtje: “Het beleid dat u tweet komt niet overeen met de werkelijkheid!”

We betwisten niet dat er geen goede zaken gebeuren. Er zijn allerlei achterpoortjes gesloten in de wetgeving en er zijn special flights voor het uitwijzen van illegale criminelen. Maar wat de staatssecretaris tweet, dat is niet het beleid dat hij voert. De migratiestroom is helemaal niet onder controle.

“Uw regering is bakens aan het verzetten”, steekt Vuye van wal. “Vooreerst inzake politieke verantwoordelijkheid. De Eyskens-doctrine (1991), namelijk dat een minister overal ontslag neemt behalve in dit apenland, was de uitzondering. Nu is het de regel.”

“Uw regeringsmeerderheid verzet ook bakens wat de politieke communicatie betreft. Mijnheer De Wever post een geeuwende dromedaris, Mevrouw Rutten een tegeltje en Mijnheer Beke een filmpje van Michelle Obama. Hoe kinds kan men worden? Maar tegelijk mogen de parlementsleden niet debatteren, want ze zouden stommiteiten kunnen zeggen. Rijm dat aan elkaar. En dit terwijl het hier gaat over een ernstige zaak, namelijk het folterverbod. Het politieke debat is echt heel laag gevallen.”

Sommige betichten de staatssecretaris van een ‘leugen’. Premier Michel heeft het dan weer over ‘niet de volledige waarheid vertellen’. Een subtiel onderscheid. Maar er zijn inderdaad zaken waarover zijn regering de volledige waarheid niet vertelt.

De influx van vreemdelingen in België is nu zelfs 7% hoger dan onder de regering-Di Rupo. Inzake asiel worden nu 64% van de aanvragen goedgekeurd, in 2012 onder Di Rupo was dit slechts 22%, een verdrievoudiging. Inzake gedwongen terugkeer zijn de cijfers slechter dan onder sommige vorige regeringen. We publiceerden deze cijfers al op onze webstek, want de Vlamingen hebben recht op juiste informatie en niet alleen op geeuwende dromedarissen.

Uw asielbeleid is helemaal niet streng, het is niet zo dat uw regering de migratiestroom onder controle heeft

Er zijn landen die de migratiestroom wel onder controle proberen te houden zoals Denemarken en Oostenrijk. Beide landen willen eerst werk maken van de integratie van nieuwkomers, want op dit punt is een achterstand opgelopen. Klinkt bekend.

V&W is van mening dat de regering beter contact opneemt met deze landen en het Europese asielbeleid radicaal herdenken. “We moeten eens stoppen met te denken dat mensenrechtelijk bekeken er maar een oplossing is, namelijk zoveel mogelijk vluchtelingen opnemen”, zegt Vuye. “Dat is niet zo. We kunnen vluchtelingen ook op een humane wijze opvangen in het land van herkomst of in de buurlanden. De EU kan dit ondersteunen en zelfs beveiligen.”

We hopen dat de staatssecretaris hier werk van maakt. Dit zou alvast een nuttiger beleid zijn dan het posten van een geeuwende dromedaris.