Effectentaks: Vlamingen zullen betalen

Wat moet het opbrengen? Volgens de begroting 254 miljoen. De Europese Commissie schat de opbrengst op 175 miljoen en de Nationale Bank op 163 miljoen. Maar dat zal de regering-Michel een zorg wezen. Of het resultaat van 254 miljoen wordt gehaald, weten we pas in 2019. De volgende regering zal deze rekening moeten vereffenen.

Laten we een kat een kat noemen. Dit is geen vermogenswinstbelasting, maar wel een vermogensbelasting. Open VLD en N-VA hebben altijd gesteld: “Vermogensbelasting, no way! Die zal er nooit komen”. Maar net als de mystery calls die er ook nooit gingen komen, is de vermogensbelasting er nu.

In de Kamer stelt Veerle Wouters (V&W): “Als ik de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van deze wet bekijk – ik heb het dan vooral over de uitvoerbaarheid voor de banken -, krijg ik een déjà vu. In de vorige legislatuur heb ik hier de rijkentaks van 21% + 4% zien passeren. Dat werkte echter van geen kanten en men heeft dan maar beslist om iedereen aan 25% te belasten. Nu zie ik zowat hetzelfde gebeuren want de banken zullen deze maatregel moeten uitvoeren. De vraag is dan of die maatregel niet meer zal gaan kosten dan hij kan opbrengen. Ik durf niet meer te herhalen hoeveel miljoenen euro’s de banken destijds hebben moeten ophoesten om een systeem te bedenken om die rijkentaks te kunnen innen.”

Bovendien is de wet een gedrocht. Het beoogde doel wordt niet bereikt. Deze belasting zal de rijken niet treffen. Zij hebben geld genoeg voor allerlei fiscale adviseurs. De rijken zijn al lang voorbereid, al vanaf het moment dat een tipje van de sluier werd opgelicht in juli 2017 met het Zomerakkoord.

Niet de rijken, maar de Vlaming die goed gespaard heeft, gaat deze belasting betalen. Het gaat om de Vlaming die als zelfstandige of als kleine ondernemer een potje aan de kant heeft gezet. Eens te meer zal een maatregel door de Vlamingen worden betaald, net zoals dat het geval was bij de verhoging van de roerende voorheffing tot 30%. De spaarindex is in Vlaanderen veel hoger dan in Wallonië. De roerende voorheffing treft dus vooral de Vlamingen. De voorgestelde taks zal opnieuw de Vlamingen treffen.

En hoe ziet de toekomst er dan uit? Een volgende meerderheid vindt in de effectentaks een opstapje om een vermogensbelasting in te voeren. Gewoon een verbreding van de basis en een verhoging van de percentages, dat is makkelijk. Al te makkelijk. Daarom stemt V&W tegen de effectentaks.