Speed Pedelec inschrijven: Peeters, Bellot en Kafka

Fietsliefhebbers zullen het zich ongetwijfeld herinneren. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) zweert bij hoog en bij laag dat eigenaars van elektrische fietsen met een ‘garageknopje’ niet verplicht zijn een verzekering aan te gaan. Peeters werkt de juridische onzekerheden weg lezen we in de krant. Hij kondigt een KB aan. Voortaan zullen alleen nog speed pedelecs die autonoom sneller rijden dan 22,5 km/u een verzekering nodig hebben. Voor andere fietsen geldt de familiale. Dit verklaart Kris Peeters bijvoorbeeld aan De Standaard op 25 september vorig jaar. De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2018.

Fietsenhandelaars klagen echter steen en been over het stroeve verloop van de inschrijvingen. Ook een bevriend fietsenmaker. Hij vraagt ons om het even uit te testen. Daarom neemt de fractie Vuye&Wouters (V&W) de proef op de som. Op 3 januari sturen we een aanvraag tot inschrijving naar de Dienst Inschrijvingen en Verkeer (DIV). Neen, Kris Peeters, dit is geen mystery call, het gaat om een echte aanvraag.

Op het aanvraagformulier schrijven we in het vak ‘De verzekeraar’ dat de fiets een autonome snelheid heeft die lager is dan 22,5 km/u. In bijlage voegen we het conformiteitsattest waaruit blijkt dat de fiets een autonome snelheid heeft van 20 km/u. Klaar is kees, dachten we. Maar is Kris ook klaar?

Na een week krijgen we per post het formulier terug. Onze aanvraag is ingediend in het Nederlands. In een Franstalig schrijven meldt men: ‘La vignette de la compagnie d’assurance manque’. Oeps, Kris Peeters had dit toch opgelost?

Het probleem is misschien dat de DIV niet onder Kris Peeters valt, maar onder federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Misschien is Kris gewoon vergeten om François op de hoogte te brengen?

Geen nood, we geven niet op. Het schrijven vermeldt een mailadres: help.div@mobilit.fgov.be. ‘Help’: dat is net wat we nodig hebben. Op 19 januari sturen we volgende mail naar dit adres:

‘Ik ontving in goede orde uw schrijven van 8 januari jl, waarvoor dank.
In uw brief stelt U dat er bij mijn aanvraag iets mist, namelijk “la vignette de la compagnie d’assurance”.
Ik dacht dat er vanaf 1 januari geen afzonderlijke verzekering meer nodig is, indien de autonome snelheid van de Speed Pedelec lager is dan 22,5 km/u. Volgens het conformiteitsattest gevoegd bij mijn bijlage bedraagt in mijn geval de autonome snelheid slechts 20 km/u.
Welk verzekeringsvignet hebt U dan concreet nodig?
Dit kan ik niet uitmaken uit de inhoud van uw schrijven.
Ik dank U alvast voor het antwoord op mijn vraag.
Met vriendelijke groeten’

Enkele seconden later ontvangen we een ontvangstbewijs. Maar dan … niets meer. Op 24 januari sturen we een herinnering: ‘Mag ik U aan deze mail herinneren aub?’. Luttele seconden later ontvangen we een tweede ontvangstbewijs. Maar dan… niets meer.

Op 26 januari krijgen we het op de heupen. We zijn immers al bezig de fiets in te schrijven sedert 3 januari. We sturen volgende mail:

‘Beste,
Ik heb intussen een week geleden deze mail verstuurd, met een eenvoudige vraag.
Op mijn vraag tot inschrijving stuurt U mij een onbegrijpelijk typeantwoord terug, dan nog in het Frans, terwijl mijn aanvraag in het Nederlands is ingediend.
Op mijn mail om verduidelijking volgt tot op heden geen antwoord.
Mag ik U vragen mij per kerende te antwoorden?
Dank bij voorbaat.
Vriendelijke groeten’

Luttele seconden later ontvangen we een derde ontvangstbewijs. Dit is inderdaad een antwoord ‘per kerende’. En dan … niets meer.

Woensdag 31 januari: lucky day! We ontvangen een antwoord:

‘Hierbij het antwoord:
Ieder voertuig dat wordt aangedreven door een motor moet verplicht een motorrijtuigverzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben (Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen). Deze bepaling geldt ongeacht de snelheid van het voertuig. Deze reglementering valt echter niet onder de bevoegdheid van de FOD Mobiliteit maar onder de bevoegdheid van de FOD Economie, en kan u zich met vragen best tot hen wenden: https://economie.fgov.be/nl/themas/financiele-diensten/verzekeringen/auto/autoverzekering-ba-burgerlijke
Van: help.div@mobilit.fgov.be [mailto:help.div@mobilit.fgov.be]
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 10:37’

Op de eenvoudige vraag welk verzekeringsbewijs DIV nodig heeft, krijgen we geen antwoord. Blijkbaar weet DIV niet eens wat ze vragen aan fietsers, want antwoorden op de vraag welk verzekeringsbewijs ze nodig hebben, dat lukt maar niet. We worden doorverwezen naar de FOD Economie, waar Kris Peeters voor bevoegd is. De processie van Echternach kan verdergaan.

In de kranten verklaren excellenties graag dat elektrische fietsen ideaal zijn voor woon-werkverkeer. De speed pedelec gaat zelfs een deel van de file-problematiek oplossen. Alleen, hoe het nu zit met de reglementering over de speed pedelec, dat weten ze zelfs bij DIV niet.

Dat fietsenhandelaars steen en been klagen, dat kunnen we begrijpen. Ze hebben overschot van gelijk. Zo gaat het echt niet Kris. Heb je praatjes verkocht in de media om de fietsers-kiezers te paaien? En François Bellot, zou je er niet voor zorgen dat je helpdesk fietsers een echt antwoord geeft op hun vragen? Is dit zo moeilijk?

Maar we geven niet op. Vermits DIV niet kan antwoorden, stellen Vuye&Wouters (V&W) dan maar de vraag aan de ministers zelf. Kris Peeters en François Bellot mogen parlementaire post van ons verwachten. Hopelijk krijgen we een antwoord en niet alleen een ontvangstbewijs.

Wordt vervolgd …