Wouters: “De Europese slinger slaat volledig door”

De Europarticratie rekent zichzelf 17 miljoen euro rijker en is, met Guy Verhofstadt op kop, al volop bezig postjes te verdelen. Intussen krijgt kandidaat-lidstaat Turkije elk jaar meer dan een half miljard euro toegestopt en wil men de EU nog verder uitbreiden met 6 Balkanlanden. “De Europese slinger slaat volledig door”, zegt Veerle Wouters in de Kamer.

Nog voor de verkiezingen van 2019 is de Europarticratie, met Guy Verhofstadt (Open Vld) op kop, al volop postjes aan het verdelen via het systeem van ‘Spitzenkandidaten’. Zelfs de Europese bureaucratie gaat nu gebukt onder de particratie, “maar de partijen krijgen wel 17 miljoen euro extra om hun kiescampagne te financieren”, zegt Veerle Wouters in de Kamer.

Intussen gooit men nog meer geld door ramen en deuren. Van de 73 zitjes die vrijkomen ten gevolge van de Brexit, worden er 27 verdeeld onder de huidige lidstaten. “Het systeem van de Europese kieskring heeft het gelukkig niet gehaald, maar waarom nog die extra zitjes?” vraagt Wouters.

De kostprijs van het Europees Parlement loopt nu al op tot 2 miljard euro per jaar.

Een ander heikel punt is Turkije. Het Turkije van Erdogan kan nooit toetreden tot de EU. Zelfs premier Charles Michel (MR) heeft ervoor gepleit de onderhandelingen te ‘bevriezen’. Toch gaat er volgens de EU-begroting 2018 jaarlijks nog altijd meer dan 500 miljoen euro naar Erdogan. Voor de periode 2014-2020 loopt dit bedrag op tot een slordige 4,4 miljard euro. “Weggesmeten geld!” vindt Wouters.

Meer dan 500 miljoen euro per jaar voor Erdogan? Weggesmeten geld!

Maar de EU heeft blijkbaar geld teveel want ze denkt aan een uitbreiding: zes Balkanlanden (Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Albanië en Kosovo) zouden in 2025 kunnen toetreden tot de Europese Unie. Het is ook geen geheim dat in sommige van die landen de georganiseerde misdaad welig tiert. Het kan toch niet de bedoeling zijn deze problemen te importeren naar de EU? “Sommige van die landen kennen veel spanningen”, zegt Wouters. “Kijk maar naar Macedonië en het conflict met Griekenland over het gebruik van de naam.”

De vraag is wat ons dat gaat kosten. De Belgische burger draagt 533 euro per persoon per jaar bij om Europa financieel draaiende te houden en is daarmee de tweede grootste bijdrager in de EU! Ter vergelijking: Nederlanders betalen “slechts” 288 euro en helemaal achteraan het lijstje vinden we de Roemenen met 80 euro en de Bulgaren met 66 euro. “Nu de Britse bijdrage wegvalt en er mogelijks Balkanstaten bijkomen, betekent dat waarschijnlijk dat onze burgers nog meer gaan moeten bijdragen”, zegt Wouters.

De lidstaten zouden beter eens kijken wat ze nog samen willen doen… en meteen kunnen we dan ook in België deze oefening maken.

Brexit betekent exit, zei Wouters eerder al. “Wat ons betreft mochten die 73 Britse zitjes gerust verdwijnen. Dat had een besparing geweest van ettelijke miljoenen. Maar ook wat Turkije betreft kan men meer dan 500 miljoen euro per jaar recupereren. Dat had nóg een mooie besparing geweest die niemand voelt.”

Vuye & Wouters verzetten zich ook uitdrukkelijk tegen een verdere uitbreiding van de EU. “De EU heeft zich nog niet te veel bewezen de laatste tijd”, zegt Wouters. “Kijk maar aan de Griekse europroblematiek, de vluchtelingencrisis enzoverder. Europa moet efficiënter zijn en respect hebben voor de soevereiniteit van de staten en de regio’s”, aldus Wouters.