Tuchtprocedure tegen prins Laurent is een schertsvertoning

Foto (c) François Lambregts, CC BY SA 3.0

In een opiniestuk in Het Laatste Nieuws hekelen Kamerleden Veerle Wouters en Hendrik Vuye dat de vier traditionele partijen de rest buitenspel zetten in de tuchtprocedure tegen prins Laurent. “Die procedure is een schertsvertoning. Straks krijgt hij opnieuw 312.000 euro. Om wat te doen eigenlijk?”

De zaak-Laurent komt binnenkort voor de Kamer. De prins heeft immers de gedragsregels niet nageleefd. Hij heeft zonder het akkoord van de minister van Buitenlandse Zaken contact gehad met buitenlandse autoriteiten. De regering kondigt een sanctie aan. De raadsman van de Prins heeft te kennen gegeven dat hij wil gehoord worden, want de prins moet ook zijn kant van het verhaal kunnen vertellen. En gelijk heeft hij. Dit is echter nog nooit gebeurd. De Kamervoorzitter zoekt nu ‘een oplossing’.

Hoe verloopt de procedure? De regering stelt een sanctie voor: Laurent verliest éénmalig 46.200 euro van zijn jaarlijkse dotatie van 312.000 euro. De Kamer beslist. Alleen heeft men bij het stemmen van de dotatiewet van 2013 nooit nagedacht hoe dit voor de Kamer moet verlopen. Kamervoorzitter Siegfried Bracke denkt aan een Commissie vervolgingen ad hoc. Deze commissie spreekt zich normaal uit over de opheffing van de onschendbaarheid van Kamerleden. De commissie zou zich nu ook buigen over Laurent. De piste is vrij artificieel.

Waarom bewandelt de Kamervoorzitter dit spoor? De Commissie vervolgingen vergadert achter gesloten deuren. Alleen PS, N-VA, Open VLD, MR, sp.a en CD&V zijn er vertegenwoordigd. Worden dus uitgesloten: Ecolo/Groen, cdH, Défi, Parti populaire (PP), PTB, Vlaams Belang en V&W. Zo kunnen de vier traditionele partijen de klus onder elkaar klaren zonder vervelende pottenkijkers.

Nadien komt het verslag van deze Laurent-Commissie in de plenaire zitting van de Kamer. Volgt men de regels die gelden voor de Commissie vervolgingen, dan mag alleen de rapporteur het woord nemen en vervolgens ‘één spreker voor en één spreker tegen’. Zo hopen de traditionele partijen opnieuw om de zaken onder controle te houden.

Eén ding is nu wel heel duidelijk. Dergelijke procedure hoort niet thuis voor een parlement. Het parlement is geen onpartijdige, noch een onafhankelijke rechter.

Laurent kan vragen om ook door de plenaire vergadering van de Kamer gehoord te worden. Ten tijde van de Agusta-zaak heeft Willy Claes van dit recht gebruik gemaakt. Toen is de vergadering gehouden achter gesloten deuren, zonder dat de Kamerleden vragen mochten stellen. Vraag is nu of de Conferentie van de Voorzitters die de agenda van de Kamer regelt, gaat instemmen met dit voorstel.

cdH en Ecolo/Groen die niet vertegenwoordigd zijn in de Commissie vervolgingen, zetelen wel in de Conferentie van de Voorzitters. Gaan beide partijen zich buiten spel laten zetten? Of betekent ‘ad hoc’ dat ook cdH en Ecolo/Groen een zitje krijgen in deze wel heel bijzondere Laurent-Commissie? En wat met de kleine fracties (Vlaams Belang, V&W, Défi, PTB, …) die niet in de Conferentie zitten?

Zure appel

Eén ding is nu wel heel duidelijk. Dergelijke procedure hoort niet thuis voor een parlement. Het parlement is geen onpartijdige, noch een onafhankelijke rechter. Laten we eerlijk zijn, iedereen kent het resultaat van de stemming. De meerderheid zal gedwee het voorstel van de regering stemmen. Het echte debat gaat men uit de weg. Waarom krijgen prins Laurent en prinses Astrid eigenlijk een dotatie? Zij zullen nooit de troon betreden. Men zou beter door de zure appel bijten en deze dotaties afschaffen. De tuchtprocedure die men nu voert tegen Laurent is een schertsvertoning die niets oplost. Eens zijn eenmalige sanctie uitgezweet, krijgt Laurent opnieuw jaarlijks 312.000 euro. Om wat te doen eigenlijk?