Vuye: “Dit is een Moeder Teresa-regering”

De regering-Michel doet zich voor als een law-and-order-regering, “maar de realiteit is bestuurlijke anarchie”, zegt Hendrik Vuye. Open Vld en N-VA zijn slaags geraakt over de woonstbetredingen, staatssecretaris Francken weet niet hoeveel illegalen op ons grondgebied verblijven, het aantal repatriëringen boert achteruit, en het beloofde blauw op straat is nergens te bespeuren. “Dit is een Moeder Teresa-regering!”

Woonstbetredingen

Het wetsontwerp over de woonstbetredingen zit in het slop. Op Twitter zijn de regeringspartners Open Vld en N-VA slaags geraakt. Maar de inhoud van het wetsontwerp laat ook veel te wensen over. De regering wil een onderzoeksrechter inschakelen, terwijl er helemaal geen gerechtelijk onderzoek is. En men doet een woonstbetreding die in de feiten een huiszoeking is.

Nochtans is er een simpele oplossing, die volledig in overeenstemming is met de mensenrechten, zonder de privacy te schenden. Hendrik Vuye: “Dit gaat om het afhandelen van een administratief dossier van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). U zou beter de politierechter toestemming laten geven om de woonst te betreden en de illegaal op te pakken, zónder huiszoeking. Is er sprake van een misdrijf, zoals mensensmokkel, dan moet het parket optreden.”

Illegalen

Het grote probleem is dat de regering niet eens weet hoeveel illegalen zich op ons grondgebied bevinden. Dat heeft staatssecretaris recent geantwoord op een parlementaire vraag van Vuye en Wouters. “Illegaal op het grondgebied verblijven is een misdrijf. Mijn fractie is hier duidelijk in. Wie illegaal op het grondgebied verblijft moet worden opgepakt en uitgewezen”, zegt Vuye.

In 2016 treft men bij politieacties in West-Vlaanderen 2.138 illegalen aan. 58 worden gerepatrieerd. Dat is 1,2 %.

Intussen roepen heel wat Franstalige gemeenten zich uit tot ‘gastvrije gemeente’ en willen niet dat illegalen op hun grondgebied worden opgepakt. In de Franse Gemeenschap bereiden Ecolo, PS, cdH en DéFI zelfs een resolutie voor om te beletten dat illegalen worden opgepakt in theaters, cultuurtempels, scholen … Vuye: “Hier gaan de Vlamingen echt niet mee akkoord!”

Moeder Teresa

Het is heel moeilijk om van de staatssecretaris cijfers vast te krijgen. Hij is te druk bezig met Twitter. Maar als er cijfers zijn, dan zijn ze barslecht:

  • Het aantal repatriëringen van illegalen is in 2017 met 3 % gedaald. De vrijwillige terugkeer daalt zelfs met 14 %.
  • In de zomer van 2016 worden in West-Vlaanderen 2.138 illegalen aangetroffen bij politieacties. Daarvan worden er 58 gerepatrieerd, of 1,2 %.
  • Van de beloofde 2.500 extra politiemensen zijn er na 3 jaar nog maar amper 98 bij gekomen.

“Uw regering doet zich voor als een law-and-order-regering. Dit is geen law and order, maar bestuurlijke anarchie. Uw veiligheidsregering is in werkelijkheid een Moeder Teresa-regering!”