Vuye: “Dit is een ernstig democratisch probleem” (F16-dossier)

Minister van Defensie Vandeput (N-VA) weet niet wat er gebeurt op zijn departement. Dit is niet de fout van de “sossen”, maar gewoon een gebrek aan gezag van de minister. Blijkbaar wordt hij niet ernstig genomen door de legertop, maar moet hij wel beslissen over 15 miljard euro. “Misschien moet u een redesign van uw regering overwegen” zegt Hendrik Vuye in de Kamer tegen premier Michel. “Het leger is geen politieke macht.”

De regering zit met een minister zonder portefeuille in de regering. Zo heet dat, iemand zonder departement. Blijkbaar voeren topmilitairen het politieke beleid op defensie. Daar is ook een woord voor, namelijk een junta. Het kan echt niet dat informatie over de legeraankoop van de eeuw – het gaat over miljarden euro – niet tot bij de volksvertegenwoordigers geraakt. “Dit is een democratisch probleem. Het leger is geen politieke macht”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer.

De laatste minister zonder portefeuille was Theo Lefèvre eind jaren 60. Nu is dat Steven Vandeput.

Als de minister effectief niet weet wat er gebeurt op zijn departement, dan is dit een heel ernstig probleem. Misschien is een “redesign” van de regering een goed idee. Ook dat is een bevoegdheid van minister Vandeput, maar van die redesign is niets in huis gekomen. Het gevolg is niet alleen een gat in de begroting, maar ook een put van een half miljard euro.

Vuye: “Vermoedelijk heeft ook hier iemand een nota niet bezorgd aan de minister. Vroeger waren de ministers daar politiek verantwoordelijk voor. In uw regering is niemand nog politiek verantwoordelijk, het is altijd de schuld van de sossen.”

Gelukkig is er in dit dossier een klokkenluider. Die man of vrouw bewijst de democratie een grote dienst.

Indien het mogelijk is de F16 langer in dienst te houden, dan moet die optie minstens overwogen worden. Overweegt men die optie niet, dan gaat dit ten koste van het personeel van Defensie en de vele mensen aan wie de regering-Michel zware inspanningen heeft gevraagd. “Inspanningen vragen, wil ook zeggen dat men zorgvuldig omspringt met miljarden overheidsgeld”, zegt Hendrik Vuye.

Indien de minister van Defensie niet weet wat er op zijn departement gebeurt, dan is dat een ernstig democratisch probleem. Dit is niet de fout van de sossen, dit is niet de fout van de oppositie, dit is gewoon een gebrek aan gezag van de minister. “Blijkbaar wordt hij niet ernstig genomen door de legertop. Moet die man nu de aankoop van de eeuw verder beheren? Gaat hij beslissen over 15 miljard euro? Nogmaals, denk eens aan een redesign van uw regering, dan zal uw regering deze legislatuur toch één redesign gerealiseerd hebben”, aldus Vuye.