Wouters: “Regering-Michel regeert op Twitter, niet in de Kamer”

De regering-Michel is vergeten dat er een parlement bestaat. De begrotingscontrole wordt enkel voorgesteld aan de pers, de legertop mag niet gehoord worden in de Kamercommissie Landsverdediging, en in de zaak-Laurent mogen enkel de fracties het woord voeren, voor maximum 120 seconden. “De Kamerleden zitten erbij voor spek en bonen. We zijn geen democratie meer, maar een particratie”, zegt Veerle Wouters in de Kamer.

Op 24 maart stelt de premier de begrotingscontrole voor aan de pers. Op zijn webstek staat zelfs een powerpoint-presentatie van 15 slides. En de partijapparaten communiceren erop los. Maar de regering weigert toelichting te geven in de Kamer. “Wat is er eigenlijk aan de hand met uw regering? Bent u soms vergeten dat er ook een parlement bestaat?” vraagt Veerle Wouters aan premier Michel in de Kamer.

Dit is niet het enige dossier waar de regering het parlement vergeet. De legertop mag ook niet gehoord worden in de Kamercommissie Landsverdediging. Dit kan alleen na de Paasvakantie, wanneer het de regering past. Het dossier van prins Laurent dat vandaag ook besproken wordt, is nog een voorbeeld. “Twee minuten spreektijd per fractie of 120 seconden. Dat is de Kamerleden het zwijgen opleggen”, zegt Wouters.

Het is niet meer de Kamer die de regering controleert, maar wel de regering die de Kamer domineert.

Vroegere regeringen deden nog alsof de Kamer belangrijk was, de regering-Michel maakt de Kamer voortdurend duidelijk dat ze overbodig is. “U komt eigenlijk alleen nog naar de Kamer wanneer het u past. Het is niet meer de Kamer die de regering controleert, maar wel de regering die de Kamer domineert. Wij zijn geen democratie meer maar een particratie“, zegt Wouters.

Onder de regering-Michel is de particratie sterk toegenomen. De regering beslist, de Kamer volgt gedwee. Dat men zelfs weigert toelichting te geven over de begrotingscontrole, dat is een absoluut dieptepunt. De Kamer draagt haar eigen onmacht in zich, want de Kamerleden van de meerderheid zitten erbij ‘voor spek en bonen’. “Dat is geen uitspraak van mij, het zijn de woorden van de partijvoorzitter van de grootste regeringspartij”, zegt Wouters.

In 2014 schrijft professor Wilfried Dewachter een boek over de Belgische particratie. Hij stelt dat dit ‘een Europese schande’ is. Dewachter heeft gelijk.

In tegenstelling tot wat de premier beweert, is een hele reeks onderzoekscommissies oprichten geen teken van respect voor het parlement. Dat dient voornamelijk om de Kamerleden bezig te houden. De premier klopt zichzelf ook op de borst dat hij zoveel dossiers naar zich toetrekt, maar dat duidt eerder op problemen binnen de regering. “U zou inderdaad beter alleen minister zijn”, zegt Wouters.

De Kamer is belangrijk, maar blijkbaar toch niet zo belangrijk om er de begrotingscontrole te komen toelichten. “Uw regering regeert op Twitter, niet in de Kamer”, zegt Wouters. Ze roept haar collega-Kamerleden op tot een terugkeer naar de democratie. “Gaan jullie er inderdaad bij blijven zitten voor ‘spek en bonen’? Of gaan jullie misschien eens dat doen waar de kiezer u voor heeft verkozen, namelijk het volk vertegenwoordigen?”