Factcheck: partijfinanciering en indexsprong

Op 14 december dienen Vuye en Wouters een amendement in om de indexering van de partijdotaties te bevriezen. Alle partijen, behalve het VB, stemden tegen. Foto pxhere.com, CC0 Public Domain

Opeens willen alle politieke partijen de indexering van hun dotaties herbekijken. Maar in december vorig jaar stemmen ze allen unaniem tegen. Enkel Vlaams Belang stemt voor ons amendement om de indexering te bevriezen. Wat men in de media verklaart strookt helemaal niet met het stemgedrag in de Kamer…

Het Laatste Nieuws titelt deze week over de indexering van de partijfinanciering: ‘Voor de rijkste mag het wat minder zijn’ (HLN, 9 april 2018). Maar is dit wel zo? Door de indexering van hun dotaties ontvangen de politieke partijen steeds meer geld. Zo graaien de partijen nu reeds jaarlijks meer dan 70 miljoen euro uit de staatskas. In Nederland bedraagt de partijfinanciering slechts 16,5 miljoen euro.

Volgens het Planbureau zal de spilindex overschreden worden in september. Dan zullen de partijdotaties opnieuw stijgen met 1,2 miljoen euro.

In Het Laatste Nieuws stelt N-VA dat de partij voor een indexsprong is. Groen, sp.a, Open Vld en CD&V zijn eveneens te vinden voor een indexsprong, maar willen dit koppelen aan een globale hervorming van de partijfinanciering.

Alleen valt die indexering niet uit de lucht. Bij de bespreking van de begroting 2018 wist men dit reeds. V&W heeft toen een amendement ingediend bij de begroting om een indexsprong door te voeren. Hoe hebben de partijen gestemd in december 2017?

  • Hebben voor de indexsprong gestemd: Vlaams Belang en V&W.
  • Hebben tegen de indexsprong gestemd: alle andere partijen, dus ook N-VA, CD&V, sp.a, Groen, Open Vld en PVDA-PTB.

Ziehier het resultaat van de stemming:

Resultaat van de stemming over het amendement nr. 10 van Vuye en Wouters op het wetsontwerp nr. 2690. Integraal verslag plenaire vergadering dd. 14 december 2017, p. 132 en p. 143.

Nogmaals blijkt dat het niet belangrijk is wat men doet, maar wel wat men zegt. We leven in een valse democratie, illusie is belangrijker dan beleid. Wat men in de media verklaart, strookt helemaal niet met het stemgedrag in de Kamer. Maar dit kan je helaas in de krant niet lezen … V&W zorgt ervoor dat je ook dit te weten komt.