Vuye: “Politieacties in Noordstation zijn úw bevoegdheid, minister Jambon!

Honderden transmigranten verblijven in de buurt van het Noordstation. En dat blijft duren. De minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en van Justitie Koen Geens (CD&V) slagen er niet in de politieacties te coördineren, hoewel dat wel degelijk hun bevoegdheid is. En de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken (N-VA) slaagt er niet in om terugkeercentra in te richten. “Straffe praat verkopen op Twitter is makkelijk”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer, “maar helaas is het #fakenews …”

Volgens sommige bronnen zou het zelfs om 600 transmigranten gaan. Hoe lost men dat in Frankrijk op? ‘On ne peut pas prende toute la misère du monde’ stelt president Macron. De nieuwe wet-Macron zet een traject op. We maken even de vergelijking.

  1. Er zijn gecoördineerde politieacties in Frankrijk. In België is er na meer dan twee jaar nog altijd geen coördinatie tussen federale en lokale politie.
  2. In Frankrijk is er een administratieve procedure via terugkeercentra. In België krijgen de opgepakte transmigranten van de DVZ een papiertje ‘bevel om het grondgebied te verlaten’ en twee derde staat binnen de kortste keren terug aan het Noordstation.
  3. De transmigranten kunnen asiel aanvragen: Frankrijk kent dit toe in 32% van de gevallen, België in 64% van de gevallen. België kent tweemaal sneller asiel toe dan Frankrijk.
  4. In Frankrijk is illegaal verblijf op het grondgebied strafbaar met 3 jaar gevangenisstraf. In België is illegaal verblijf op het grondgebied ook strafbaar (8 dagen tot 3 maanden), maar daar wordt welhaast niemand voor veroordeeld. Illegaal verblijf op het grondgebied is in België een fantoommisdrijf.
  5. Daarna volgt de repatriëring. In België wordt slechts 20% van de uitwijzingsbevelen uitgevoerd.

In De Morgen stelt de politievakbond dat dezelfde mensen tot 9 keer na elkaar worden opgepakt. Bij een politieactie in West-Vlaanderen in 2016 wordt minder dan 2% van de opgepakte transmigranten daadwerkelijk gerepatrieerd. “Zelfs wanneer de politieacties er komen heeft het geen zin wanneer er geen vervolgtraject is”, zegt Hendrik Vuye. “We moeten dringend werk maken van zo’n traject als in Frankrijk.”

De realiteit is anders dan wat u zegt, minister Jambon. De influx van vreemdelingen is 7% hoger dan onder Di Rupo. Slechts 20% wordt effectief gerepatrieerd.

De minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van Justitie Koen Geens slagen er niet in de politieacties te coördineren. “U doet graag alsof dat uw bevoegdheid niet is, maar dat is het wel volgens de wet op de geïntegreerde politie”, zegt Hendrik Vuye.

Intussen slaagt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken er niet in om een traject op te bouwen via terugkeercentra en kan hij maar in 20% van de gevallen daadwerkelijk iemand uitwijzen.

Uw gras afrijden op zondag is een GAS-boete. Illegaal op het grondgebied verblijven? Dat is OK …

“De minister van Justitie houdt liefst zoveel mogelijk mensen uit de gevangenis, want er is geen plaats. En waarom is er geen plaats? Omdat de minister van Binnenlandse Zaken, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, er niet in slaagt gevangenissen te bouwen. Straffe praat verkopen op Twitter is makkelijk, maar helaas is het #fakenews“, besluit Vuye.