Wouters: “Is studie naar kostprijs migratie een verkiezingsstunt?”

Minister Peeters (CD&V) alsook zijn partijvoorzitter Wouter Beke zijn bijzonder sceptisch over een onderzoek naar de kost van migratie. Dat onderzoek werd besteld bij de Nationale Bank door minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). “Gaat men het falende integratie-, migratie- en uitwijzingsbeleid mee in rekening brengen in die studie? Of gaat het louter om een verkiezingsstunt?” vraagt Veerle Wouters zich af in de Kamer.

De studie zal worden uitgevoerd door de Nationale Bank, waar MR en N-VA onlangs nog hun “poppetjes op de postjes” hebben gezet – om met de woorden van Jan Jambon in 2012 te spreken. Een studie is zeker nuttig. Daarom werd ze in 2016 al uitgevoerd, wat meteen ook de kritiek was van de regeringspartners van CD&V. Terechte opmerking. Gaat het hier louter om een verkiezingsstunt?

In België is alles niet-homogeen gesplitst: belangrijke verantwoordelijkheden liggen bij de deelstaten, wat minister Peeters (CD&V) als gewezen Vlaams minister-president zeker zal beamen. Zo bijvoorbeeld het integratiebeleid.

“Vindt u dat we ook de kost moeten berekenen van het falende Vlaamse integratiebeleid?” merkt Veerle Wouters fijntjes op in de Kamer. “Nergens in Europa zijn zo weinig allochtonen aan het werk als in België. Nergens zijn allochtonen zo ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs als in België.”

De grootste problemen zitten evenwel federaal. De vraag is ook hier wat men in rekening gaat brengen in die studie:

  • De legale instroom? Gezinshereniging met niet-EU-burgers is een poort die wijd openstaat: meer dan 14.000 migranten per jaar.
  • Het falende migratiebeleid van de regering-Michel? De influx ligt nu zelfs 7% hoger dan onder de regering-Di Rupo.
  • Het falend uitwijzingsbeleid? Slechts 20% van de uitwijzingsbevelen worden uitgevoerd.
  • Het aantal illegalen op het grondgebied? In de verste verte weten we niet hoeveel het er zijn.

Het is alvast merkwaardig dat men in Marrakesh een verklaring ondertekent die uitdrukkelijk de migratie wil bevorderen, nog voor men de resultaten van de studie kent …

Minister Peeters geeft zelf aan dat de Nationale Bank twijfelt of dergelijke omvattende studie wel haalbaar is. Hij hoopt tevens dat de resultaten van die studie zullen worden gebruikt voor het beleid en niets anders, maar ook daar durven we aan te twijfelen. Dergelijke studie kan desalniettemin nuttig zijn, maar de methodologie is bijzonder belangrijk.

“De bevolking heeft ook recht op deze informatie, maar dat kunnen we nu niet altijd zeggen”, zegt Wouters. “Er heerst een complete desinformatie!

De communicatie verloopt via goednieuws- en recordtweets en gaat bijna altijd over hetzelfde, namelijk de uitwijzing van criminele illegalen. De uitwijzing van deze criminelen met special flights is een goede zaak, dat betwisten we niet. “Maar we zien niets over de gezinshereniging van niet-EU-burgers, dat voor een influx van meer dan 14.000 per jaar zorgt. We zien niets over de toegenomen totale influx van 135.000 per jaar. We zien niets over het totaal aantal illegalen op ons grondgebied. Hopelijk wordt dit ook allemaal in rekening gebracht!” besluit Wouters.