Vuye: “De pushbacks van Francken bestaan alleen op Twitter”

Premier Michel mag in de Kamer opnieuw staatssecretaris Francken komen verdedigen na een zoveelste ondoordachte uitspraak over pushbacks en het omzeilen van het Mensenrechtenverdrag. “De oppositie zou open grenzen willen, maar, premier, die staan al open!” zegt Hendrik Vuye in de Kamer. “Uw staatssecretaris voert gewoon oppositie tegen zijn eigen beleid!” V&W pleit voor een veilige opvang in de landen van oorsprong of in de buurlanden. Dat is volledig in overeenstemming met de mensenrechten.

Staatssecretaris Francken heeft nog eens iets gezegd. Ditmaal over pushbacks en het omzeilen van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Een klassiek scenario ontplooit zich met Franstalige oppositie en media die door het lint gaan. “U staat geïsoleerd in Franstalig België”, zegt Hendrik Vuye tegen de premier in de Kamer. “De zogenaamde weldenkende elites, l’élite bien pensante, les politiquement corrects, keren zich tegen u.”

Maar misschien valt dat allemaal wel nog mee. Het had namelijk veel erger geweest mocht men de premier vragen beginnen stellen over het migratiebeleid van zijn regering. Om nogmaals staatssecretaris Francken te verdedigen zegt de premier dat de oppositie open grenzen wil.

“Maar, mijnheer de eerste minister, staan de grenzen dan niet open?” vraagt Hendrik Vuye. “België is gewoon een land zonder grens. U realiseert wat PS en Ecolo willen. Ze zouden u moeten steunen, want de influx is nu zelfs 7% hoger dan onder de regering-Di Rupo!”

Het uitvoeren van de uitwijzingsbevelen mislukt: 80% wordt niet uitgevoerd. De transmigranten jaagt men weg uit het Noordstation, maar ze zijn niet uitgewezen. Europa slaagt er ook niet in om de buitengrenzen te controleren. Maar Europa, dat is ook de regering, die in de Europese ministerraden zit. “En ook Theo Francken zit mee aan tafel wanneer het over migratie gaat. Het mislukken van Europa is ook uw mislukking”, zegt Vuye.

Staatssecretaris Francken voert oppositie tegen zijn eigen beleid. Hij is voor een Australisch model, maar zijn beleid is dat van Moeder Teresa.

De woorden van Francken waar iedereen over viel gaat over pushbacks en zijn wens om art. 3 van het EVRM te “omzeilen”. Maar die pushbacksdie bestaan alleen op Twitter. “Die zullen er nooit komen gelet op de rechtspraak van het Mensenrechtenhof. Dat is een steriele piste. Het zijn praatjes!” zegt Vuye.

Er is ook geen probleem met het beruchte artikel 3 EVRM (folterverbod). Niemand wil toch werkelijk gaan morrelen aan een artikel dat foltering of  onmenselijke behandelingen tegengaat? “Het probleem zit niet bij artikel 3 maar bij artikel 1 EVRM“, zegt Vuye. “Vanaf wanneer valt men onder de rechtsmacht van een land? Blijkbaar van zodra men op een boot zit in de Middellandse Zee. Dat is al te gek, maar het is zo.”

Zorg voor veilige opvang in de landen van oorsprong of in de buurlanden. Dat is volledig in overeenstemming met de mensenrechten.

Wat kan de regering doen? We bieden een haalbaar alternatief aan dat heel nauw aansluit bij wat Francken ooit gezegd heeft, maar nog nooit heeft gedaan. Namelijk samen met andere Europese landen zorgen voor veilige opvang in de landen van oorsprong of in de buurlanden. Zo zal de instroom al veel beperkter zijn. Wie hier toch geraakt en geen asiel aanvraagt kan dan ook naar daar worden uitgewezen. En de asielprocedures moeten kort zijn, zo kort mogelijk. Wie dan het bevel krijgt het grondgebied te verlaten kan men ook repatriëren naar zo’n veilige zone.

“Dat systeem is mensenrechten-proof. Het is volledig in overeenstemming met het EVRM. Sluit hier aan bij landen als Oostenrijk!” besluit Vuye.